A. Pechancová

P. B Úvod do lidských práv: přečíst si text v učebnici str. 66 až 73. Zapsat do sešitu ze strany 67 a 71 pouze text v barevném rámečku pod shrnutím. Dále najít ve slovníku cizích slov význam pojmů diskriminace, rasismus a xenofobie a vše zapsat do sešitu. Zopakovat si státní symboly, naše prezidenty, měnové reformy.

1. A Globální sociální problémy: Učebnice Odmaturuj ze SV str. 86 až 90. Udělat zápis do sešitu a naučit se. Dále zapsat do sešitu 14 památek ČR zapsaných na Seznamu kulturního dědictví UNESCO.

7. B Mezinárodní vztahy, další významné mezinárodní organizace, EU: nastudovat a udělat zápis do sešitu z učebnice Odmaturuj ze SV str. 98 až 102. Opakovat náboženství, mezinárodní spolupráci.

SVS 3A7AB Mezinárodní vztahy, EU: nastudovat a udělat zápis do sešitu z učebnice Odmaturuj ze SV str. 98 až 104. Opakovat mezinárodní vztahy, spolupráci a stále ještě náboženství.