O. Kozmík

2.A, 6.A,B 
Přečíst a zapsat do sešitu učivo z učebnice: Elektrický proud v plynech a ve vakuu.
čl.  6.1.  - Nesamostatný a samostatný výboj v plynu.
čl.  6.2.  - Samostatný výboj plynu za atmosférického a za sníženého tlaku.
čl.  6.3.  - Katodové a kanálové záření.
Vypočítat a zaslat přes teamsy příklady za Faradayovými zákony úlohy 2 a 3.