A. Pechancová

7. A,B Posloupnosti, aritmetická posloupnost: Nastudovat celý text z učebnice, který je poslán v příloze. Udělat zápis do sešitu. Vypočítat tři příklady na straně 48 a zaslat vyučující do neděle 7. 6. 2020. Opakovat učivo tělesa a posloupnosti.