A. Ševelová

Studijní materiály a úkoly zadány prostřednictvím Teams.

A. Pechancová

P. B - Události 19. a 20. století: učebnice OV str. 60. K fotografiím přiřadit letopočet, zapsat ho i římskými číslicemi a připsat k němu důležitou událost z dějin naší země. Letopočty (zapsané oběma způsoby)a k nim významné události zapsat do sešitu.

Počítat s online setkáním přes Teams ve středu.

 1. A - Sociální změna – Učebnice Odmaturuj ze SV str. 148 až 150.

Udělat zápis do sešitu a naučit se.

Počítat s online setkáním ve středu přes Teams.

 7. B - Mezinárodní vztahy, OSN: nastudovat a udělat zápis z učebnice Odmaturuj ze SV str. 88 až 90. Poslat úvahu na téma: Hlavní priorita mezinárodní spolupráce v dnešní době. Vypracovat v rozsahu půl až celé strany A4 a poslat vyučující.

Počítat s online setkáním ve středu přes Teams.

SVS 3A7AB - Mezinárodní vztahy: nastudovat a udělat zápis do sešitu z učebnice Odmaturuj ze SV str. 88 až 92. Zjistit více informací k NATO a tyto informace připsat do sešitu.

Počítat s online setkáním přes Teams v pondělí.