O. Kozmík

2.A, 6.A,B

Učebnice  Elektřina a magnetismus:

  • Elektrický proud v polovodičích, čl. 4.1. Pojem polovodiče, 4.2. Vlastní vodivost, 4.3.  Příměsové polovodiče.
  • str. 97 - 104, vypsat do sešitu
  • Doplňkový materiál pro informaci: fyzika.jreichl.com/ elektrický proud v polovodičích
  • čl. 3.4.1. Polovodiče
  • čl. 3.4.2. Vznik a vedení el. proudu v polovodičích
  • čl. 3.4.2.1. Vlastní polovodiče
  • čl. 3.4.2.2. Příměsové polovodiče
  • Do sešitu vypsat z učebnice vzadu teoretické cvičení č. 2 Obvody s ustáleným proudem příklad 2 str. 289, příklad 3  str. 290
  • Samostatně vyřešit a poslat do Teams řešení úloh skupiny A i B číslo 5 a 6.

L. Jelínková

Všechny pracovní listy s úkoly zadány v Teams.

T. Mikulenka

Zadání samostudia, zadání úloh a publikování nových výukových materiálů a návrh na další online výuku probíhá přes MS Teams.

Z. Hubáček

Studijní materiály a úkoly zadány prostřednictvím Teams.