A. Trávníček

S.A,B     Procvičování slovní zásoby 3. lekce.

Text 3. l. - technika čtení, výslovnost, orientace v textu, překlad.

cv.1.1, str.34 - ústně,

PS - str.23,cv.3,4

T.A,B     Zvratná slovesa, slovesa se změnou kmenové souhlásky

Učebnice str. 104- 106

Dú - PS str. 59, cv.8a - písemně, ofotografovat a poslat

K.A,B     Dialogy 4. lekce - učebnice str. 83 - 85

Řečové situace,

Slovesa : стоит - стоят

PS - cv. 12,str. 31, cv.14 a + б,str.32

Dú - PS cv.13,str.32- písemně, ofotografovat, poslat

Q.A,B    Texty, str. 92 - 94

Dú "  Каин и Авель " - zapsat 5 bodů k obsahu textu,

Dú - PS str. 32,cv. 14 a + б-písemně, ofotografovat a poslat

6.A,B     Texty str. 95-97,

Dú - učebnice str.96, cv.1.4- písemně, ofotografovat a poslat

7.A,B     Konverzační cvičení str. 83,

Obohacení slovní zásoby – žlutá tabulka str. 83