Gymnázium Kroměříž

Masarykovo náměstí  496, 767 01, Kroměříž

Kontakty:

Telefon:           577 544 813 (kancelář školy)

                       577 544 810, 774 609 586 

E-mail:             gymkrom@gymkrom.cz

Datová schránka: hrwvau5

Adresa podatelny: podatelna@gymkrom.cz

(tato adresa neslouží pro omluvy žáků)

Zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Datum založení školy: 22.5.1882

Právní subjektivita: příspěvková organizace od 1.10.2001

IČO: 708 433 09

IZO: 102 519 943

IZO ředitelství: 600 014 941

Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Ruth Vašíčková

Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Michal Kříž

Výchovný poradce: Mgr. Barbora Frgalová, Mgr. Radim Vašíček

Psycholog: Mgr. Lucie Netopilová

Administrativní pracovnice: Michaela Mošťková

Hospodářka: Ing. Renata Svarovská

Školník: Marek Kužílek

Kontakty na zaměstnance školy najdete v záložce zaměstnanci): příjmení@gymkrom.cz


Jak se k nám dostanete