Obecné informace

Dne 5. května 2004 byl u Krajského soudu v Brně zapsán Nadační fond při Gymnáziu Kroměříž, občanské sdružení. Účelem tohoto fondu je:

  1. Podpora činnosti školy, zejména v oblasti výchovně vzdělávací při modernizaci vybavení školy, podpora mezinárodních styků studentů a pracovníků školy
  2. Podpora studentů mimořádně aktivních a sociálně potřebných

Správní rada Nadačního fondu při Gymnáziu Kroměříž:

  • Mgr. Jitka Dvořáková - předseda

  • Mgr. Otakar Lukáš - člen

  • Mgr. Ruth Vašíčková - člen

  • Mgr. Vladimíra Vondráčková - revizor

Nadační fond využívá peněžní prostředky od přispěvatelů z účtu 18135-691/0100

Zpráva o činnosti

V roce 2019 Nadační fond poskytl z pokladny a běžného účtu příspěvky v hodnotě 61420 Kč na:        

vybavení klubovny žáků, pomůcky pro HV a VV, organizaci Sedláčkova memoriálu, odměna za reprezentaci školy v soutěžích, za literární soutěž, podpora činnosti pěveckého sboru, podpora školy při pořádání adaptačních kurzů, podpora žáků sociálně potřebných

Finanční prostředky získal nadační fond formou finančních darů v hodnotě 91000 Kč.

Pohyby finančních prostředků:

​​​​​​​účet                                                          pokladna        

zůstatek      35940,56 Kč                                                27552,00 Kč  

příjem          80000,00                                                      14800,00

výdaje         46794,00                                                      14626,00

zůstatek      69146,56 Kč                                                27726,00 Kč  

V případě možnosti poskytnutí finanční částky kontaktujte členy správní rady zastoupené Mgr. R. Vašíčkovou.