Obecné informace

Dne 5. května 2004 byl u Krajského soudu v Brně zapsán Nadační fond při Gymnáziu Kroměříž, občanské sdružení. Účelem tohoto fondu je:

  1. Podpora činnosti školy, zejména v oblasti výchovně vzdělávací při modernizaci vybavení školy, podpora mezinárodních styků studentů a pracovníků školy
  2. Podpora studentů mimořádně aktivních a sociálně potřebných

Správní rada Nadačního fondu při Gymnáziu Kroměříž:

  • Mgr. Markéta Mercová, Dr. - předseda

  • MVDr. Roman Zavřel - člen

  • Mgr. Ruth Vašíčková - člen

  • Mgr. Vladimíra Vondráčková - revizor

Nadační fond využívá peněžní prostředky od přispěvatelů z účtu 18135-691/0100

Datová schránka kt8vs6f

Zpráva o činnosti

V roce 2022 Nadační fond poskytl z pokladny a běžného účtu příspěvky v hodnotě 68759,38 Kč na:        

vybavení knihovny, organizaci Sedláčkova memoriálu a  odborných soutěží, odměny za reprezentaci školy v soutěžích, podporu žáků z Ukrajiny, podpora žáků sociálně potřebných, oslavy 140. výročí založení školy.

Finanční prostředky získal nadační fond formou finančních darů v hodnotě 117500 Kč.

V případě možnosti poskytnutí finanční částky kontaktujte členy správní rady zastoupené Mgr. R. Vašíčkovou.