Obecné informace

Dne 5. května 2004 byl u Krajského soudu v Brně zapsán Nadační fond při Gymnáziu Kroměříž, občanské sdružení. Účelem tohoto fondu je:

  1. Podpora činnosti školy, zejména v oblasti výchovně vzdělávací při modernizaci vybavení školy, podpora mezinárodních styků studentů a pracovníků školy
  2. Podpora studentů mimořádně aktivních a sociálně potřebných

Správní rada Nadačního fondu při Gymnáziu Kroměříž:

  • Mgr. Jitka Dvořáková - předseda
  • Mgr. Otakar Lukáš - člen
  • Mgr. Ruth Vašíčková - člen
  • Ing. Vladimíra Vondráčková - revizor

Nadační fond využívá peněžní prostředky od přispěvatelů z účtu 18135-691/0100

Zpráva o činnosti

V roce 2016 Nadační fond poskytl z pokladny a běžného účtu příspěvky na:

            Podpora školy (pomůcky, reprezentace)                                           39633,00

            Poplatky za vedení účtu                                                                         54,00

            Podpora akcí školy (Petrohrad, pěvecký sbor)                                 40200,00

            Odměny žákům                                                                                10405,00

Celkem                                                                                                         90292,00 Kč

Finanční prostředky získal nadační fond formou finančních darů v hodnotě 52916,50 Kč od Octárna s.r.o., Ing. Marian Sedlář, Libor Zapletal, MUDr. Jitka Hasalová, Iveta Doubravová. Daňové přiznání se nepodává. Nadační fond má příjmy osvobozené od daně.

Zpráva o hospodaření

Hospodaření navazuje na hospodaření v roce 2015:

                          účet                                                          pokladna        

zůstatek    113002,06 Kč                                                    1853,00 Kč  

příjem          52934,50                                                        27200,00

výdaje          88830,00                                                        28662,00

zůstatek      77106,56 Kč                                                       391,00 Kč  

V případě možnosti poskytnutí finanční částky kontaktujte členy správní rady zastoupené Mgr. R. Vašíčkovou.