9. 12. 20222

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A  ZADÁVACÍ PODMÍNKY_2022

Název zakázky: Gymnázium Kroměříž - oprava podlahy v učebně č. 104

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 12. 2022 ve 13:00 hodin.