Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Volba členů Školské rady Gymnázia Kroměříž volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky Gymnázia Kroměříž na volební období 12. 7. 2021 – 11. 7. 2024.


Školská rada  Gymnázia Kroměříž k 12. 7. 2021

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zástupce zletilých žáků byli zvoleni:

Jaromíra Jarošová, MUDr. Edita Slováková

Za pedagogy byli zvoleni:

Mgr. Michal Kříž - předseda školské rady, PaedDr. Eva Kočařová

Za zřizovatele byli zvoleni:

Bc. Hana Ančincová, Mgr. Petr Gazdík


Volební řád školské rady schválený Radou Zlínského kraje

Školská rada dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon