Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Volba členů Školské rady Gymnázia Kroměříž volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky Gymnázia Kroměříž na volební období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.

Termín: 19. 10. 2017, 16:00 – 17:30

Místo konání: Gymnázium Kroměříž, 1. patro

Oprávnění voliči: zákonný zástupce nezletilého žáka a zletilý žák

Navržení kandidáti:

  1. Mgr. Andrea Dittrichová
  2. Mgr. Jaroslav Fránek
  3. Mgr. Silvie Mihaldová
  4. Ing. Lenka Slaná
  5. MUDr. Edita Slováková
  6. Ing. Ivona Vojtušová

Školská rada  Gymnázia Kroměříž k 1. 1. 2018

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zástupce zletilých žáků byli zvoleni:

Mgr. Silvie Mihaldová, MUDr. Edita Slováková

Za pedagogy byli zvoleni:

Mgr. Michal Kříž - předseda školské rady, PaedDr. Eva Kočařová

Za zřizovatele byli zvoleni:

Mgr. Šárka Jelínková, Mgr. Radek Vondráček


Volební řád školské rady schválený Radou Zlínského kraje

Školská rada dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon