Subjekty spolupracující se školou:


 • Krajský úřad ve Zlíně
 • Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Kroměříž
 • Nadační fond při Gymnáziu Kroměříž
 • Žákovská rada
 • Město Kroměříž
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Asociace školních sportovních klubů
 • Krajský úřad ve Zlíně
 • Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Kroměříž
 • Nadační fond při Gymnáziu Kroměříž
 • Žákovská rada
 • Město Kroměříž
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Asociace školních sportovních klubů 
 • Klub UNESCO Kroměříž
 • Asociace škol přidružených  UNESCO
 • Státní okresní archiv Kroměříž
 • Arcibiskupský zámek Kroměříž
 • Muzeum Kroměřížska
 • Knihovna Kroměřížska
 • ZfA – Zentralstelle für Auslandsschulwesen
 • Together Czech Republic
 • Gymnázium Liptovský Mikuláš
 • 26. střední škola v Sankt Petěrburgu
 • Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
 • Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
 • Úřad práce Kroměříž
 • Nakladatelství Fraus Plzeň
 • Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín (pracoviště Kroměříž)