12. 4. 2021

Připravujeme organizaci testování pro návrat žáků do školy 

Termín návratu žáků do školy prozatím nevíme.

​​​​​​​I v týdnu od 12. 4.  bude probíhat výuka v Gymnáziu Kroměříž ve stejném režimu jako doposud - tedy distanční výuka pro všechny třídy.

Aktuální rozvrh najdete v Bakalářích.

Připomínáme:

I nadále jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy​ s ohledem na vzdělávací potřeby studenta.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vedení školy 

30. 3. 2021

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám a Vašim dětem s nastupujícími svátky jara popřál hodně zdraví a spokojenosti. Nám všem společně přeji, aby se situace ve škole co nejrychleji vrátila do normální situace.

Jistě všichni sledujeme sdělovací prostředky a víme, že návrat dětí do škol je sice prioritou, ale konkrétní data a informace k návratu starších žáků dosud nemáme. Podle dosavadních sdělení ministerstva by se v první fázi měli do škol vracet mladší žáci. Třídy nižšího i vyššího gymnázia se budou v této první fázi nadále vzdělávat distančně. Vaše děti mají nastavený režim vzdělávání v Teams, jsou v kontaktu se svými třídními učiteli.

Jakmile budeme mít konkrétní informace k návratu Vašich dětí do školy, budeme Vás neprodleně informovat. Sledujte tedy prosím webové stránky školy i žákovské knížky. Věřte nám, že děláme vše proto, aby distanční výuka byla kvalitní a aby návrat Vašich dětí k prezenční výuce byl pokud možno bez problémů.


Děkuji Vám za důvěru.

Josef Havela                                                          

2. 2. 2021

Organizace výuky od 1. 2. 2021 do 14. 2. 2021 

Výuka v Gymnáziu Kroměříž v období od 1. do 14. února bude i nadále probíhat ve stejném režimu jako doposud - tedy distanční výuka pro všechny třídy.

Aktuální rozvrh a změny najdete v Bakalářích.

Připomínáme:

I nadále jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy​ s ohledem na vzdělávací potřeby studenta.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vedení školy 

12. 1. 2021

Rodičovské schůzky

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 21.1.2021 v 16. 30 se konají třídní schůzky Gymnázia Kroměříž. Vzhledem k pandemické situaci proběhnou online, a to prostřednictvím Teams, stejně jako výuka a třídnické hodiny Vašich dětí. Pokud bude třeba, požádejte své děti o pomoc s připojením. Na třídních schůzkách budou pouze rodiče
​​​​​​​a třídní učitel, další vyučující je možno kontaktovat telefonicky, přes e-mail nebo Teams.

Vedení školy


Pololetní klasifikace

předmětů proběhne běžným způsobem (tradiční známkování) dle ŠVP pro naši školu. Známky se budou uzavírat
​​​​​​​k 25. 1. 2021.

Vedení školy


7. 1. 2021

Organizace výuky od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 

Výuka v Gymnáziu Kroměříž v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 4. do 10. ledna - tedy distanční výuka pro všechny třídy.

Vedení školy 

2. 1. 2021

Organizace výuky od 4. 1. do 10. 1. 2021

​​​​​​​Od 4. 1. se celá škola vrací zpět k distančnímu vzdělávání podle již dříve stanovených pravidel.  Aktuální rozvrh najdete v Bakalářích.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy
​​​​​​​s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.


Přejeme Vám všem do nového roku 2021 pevné zdraví a brzký návrat do školy.


Vedení školy 

14. 12. 2020

Dny 21. a 22. prosinec 2020

byly pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se prodlužuje volno, které souvisí s vánočními svátky. V tyto dny nebude probíhat žádná forma (prezenční ani distanční) vzdělávání.

Krizové opatření o omezení provozu škol


Vedení školy2. 12. 2020 

Organizace výuky od 7. 12. 2020 do odvolání

Maturitní ročníky

Od 7. 12. se ruší distanční výuka v plném rozsahu a maturitní ročníky přecházejí plně na prezenční výuku dle rozvrhu (včetně seminářů).


Nižší stupeň gymnázia

Pokračuje rotační výuka. Od 7. 12. nastupují třídy „B“ (P.B, S.B, T.B, K.B) do prezenční výuky, třídy „A“ budou mít v tomto týdnu výuku distanční.


Vyšší stupeň gymnázia

Bude rovněž pracovat v režimu rotační výuky.

Od 7. 12. nastupují do prezenční výuky třídy 1.A, Q.A, Q.B, 3.A, 7.A, 7.B

Třídy 2.A, 6.A, 6,B budou mít v tomto týdnu výuku distanční.

V následujícím týdnu od 14. 12. se  skupiny v rotační výuce  vymění.

Uvedené změny v rozvrhu najdete na Bakalářích.


Vedení školy24. 11. 2020

Organizace výuky od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020

Nižší stupeň gymnázia

Od pondělí 30. 11. 2020 startuje rotační výuka žákům tříd nižšího stupně gymnázia.

Prezenční výuku ve škole od pondělí zahájí žáci tříd prima A, sekunda A,  tercie A  a kvarta A. Výuka bude probíhat v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se nebudou nijak prolínat. Rozvrh hodin na celý týden v aplikaci Bakaláři.

Třídy prima B, sekunda B, tercie B a kvarta B pokračují celý příští týden v distančním vzdělávání podle současných pravidel.

V týdnu od 7. 12. 2020 se budou prezenčně vzdělávat ve škole žáci tříd "B", žáci tříd "A" se budou vzdělávat distančně.

Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni nosit roušky. 


Vyšší stupeň gymnázia

Studenti tříd vyššího gymnázia budou pokračovat v distančním vzdělávání podle dosavadních pravidel.

Žáci maturitních ročníků se od středy 25. 11. 2020 budou vzdělávat podle jiných pravidel (bližší informace u třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů. Rozvrh v aplikaci Bakaláři).


Vedení školy


12. 11. 2020

Provoz Gymnázia Kroměříž od 18. 11. 2020

​​​​​​​​​​​​​​Ministerstvo školství vydalo informace k provozu škol a školský zařízení od 18. 11. 2020.

Pro naši školu platí, že výuka bude i nadále probíhat distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy
​​​​​​​s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.


2. 11. 2020

Ministr školství Robert Plaga uvedl: Priority návratu do škol

Do školy se pravděpodobně vrátí jako první maturanti. Kdy se tak stane a za jakých podmínek? To prozatím zůstává nezodpovězenou otázkou... 

Snad se dočkáme co nejdříve. Budeme za to moc rádi.


Držte se a dávejte na sebe pozor.

Vedení školy


Nařízení mimořádného opatření KHS Zlínského kraj

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně nošení roušek ve vnitřních prostorách

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření k nošení ochranných pomůcek ve vnitřních prostorách. Celé znění lze nalézt zde. Nejčastější dotazy ohledně epidemiologických opatření viz stránky Ministerstva školství.Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví

Obecné informace a doporučení k provozu školy

Hygienická pravidla a standard úklidu

Organizace školy v závislosti na semaforu

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy

Zaměstnanci školy

Kompletní text ministerského manuálu ke covidu-19 lze najít na stránkách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.