2. 12. 2020 

Organizace výuky od 7. 12. 2020 do odvolání

Maturitní ročníky

Od 7. 12. se ruší distanční výuka v plném rozsahu a maturitní ročníky přecházejí plně na prezenční výuku dle rozvrhu (včetně seminářů).


Nižší stupeň gymnázia

Pokračuje rotační výuka. Od 7. 12. nastupují třídy „B“ (P.B, S.B, T.B, K.B) do prezenční výuky, třídy „A“ budou mít v tomto týdnu výuku distanční.


Vyšší stupeň gymnázia

Bude rovněž pracovat v režimu rotační výuky.

Od 7. 12. nastupují do prezenční výuky třídy 1.A, Q.A, Q.B, 3.A, 7.A, 7.B

Třídy 2.A, 6.A, 6,B budou mít v tomto týdnu výuku distanční.

V následujícím týdnu od 14. 12. se  skupiny v rotační výuce  vymění.

Uvedené změny v rozvrhu najdete na Bakalářích.


Vedení školy24. 11. 2020

Organizace výuky od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020

Nižší stupeň gymnázia

Od pondělí 30. 11. 2020 startuje rotační výuka žákům tříd nižšího stupně gymnázia.

Prezenční výuku ve škole od pondělí zahájí žáci tříd prima A, sekunda A,  tercie A  a kvarta A. Výuka bude probíhat v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se nebudou nijak prolínat. Rozvrh hodin na celý týden v aplikaci Bakaláři.

Třídy prima B, sekunda B, tercie B a kvarta B pokračují celý příští týden v distančním vzdělávání podle současných pravidel.

V týdnu od 7. 12. 2020 se budou prezenčně vzdělávat ve škole žáci tříd "B", žáci tříd "A" se budou vzdělávat distančně.

Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni nosit roušky. 


Vyšší stupeň gymnázia

Studenti tříd vyššího gymnázia budou pokračovat v distančním vzdělávání podle dosavadních pravidel.

Žáci maturitních ročníků se od středy 25. 11. 2020 budou vzdělávat podle jiných pravidel (bližší informace u třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů. Rozvrh v aplikaci Bakaláři).


Vedení školy


12. 11. 2020

Provoz Gymnázia Kroměříž od 18. 11. 2020

​​​​​​​​​​​​​​Ministerstvo školství vydalo informace k provozu škol a školský zařízení od 18. 11. 2020.

Pro naši školu platí, že výuka bude i nadále probíhat distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy
​​​​​​​s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.


2. 11. 2020

Ministr školství Robert Plaga uvedl: Priority návratu do škol

Do školy se pravděpodobně vrátí jako první maturanti. Kdy se tak stane a za jakých podmínek? To prozatím zůstává nezodpovězenou otázkou... 

Snad se dočkáme co nejdříve. Budeme za to moc rádi.


Držte se a dávejte na sebe pozor.

Vedení školy


Nařízení mimořádného opatření KHS Zlínského kraj

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně nošení roušek ve vnitřních prostorách

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření k nošení ochranných pomůcek ve vnitřních prostorách. Celé znění lze nalézt zde. Nejčastější dotazy ohledně epidemiologických opatření viz stránky Ministerstva školství.Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví

Obecné informace a doporučení k provozu školy

Hygienická pravidla a standard úklidu

Organizace školy v závislosti na semaforu

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy

Zaměstnanci školy

Kompletní text ministerského manuálu ke covidu-19 lze najít na stránkách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.