Nařízení mimořádného opatření KHS Zlínského kraj

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně nošení roušek ve vnitřních prostorách

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření k nošení ochranných pomůcek ve vnitřních prostorách. Celé znění lze nalézt zde. Nejčastější dotazy ohledně epidemiologických opatření viz stránky Ministerstva školství.Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví

Obecné informace a doporučení k provozu školy

Hygienická pravidla a standard úklidu

Organizace školy v závislosti na semaforu

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy

Zaměstnanci školy

Kompletní text ministerského manuálu ke covidu-19 lze najít na stránkách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.