A. Pechancová

P. B Naši prezidenti: učebnice OV str. 63. K fotografiím přiřadit jména prezidentů a významné události. Seřazená jména prezidentů od roku 1918 i s obdobím vlády a s významnou událostí zapsat do sešitu a pečlivě se naučit. Stále nemám úkoly od Olivera D.

 1. A Globální sociální problémy: Učebnice Odmaturuj ze SV str. 152. Udělat zápis do sešitu a naučit se.

 7. B Mezinárodní vztahy, Další významné mezinárodní organizace: nastudovat a udělat zápis do sešitu z učebnice Odmaturuj ze SV str. 93,94. Opakovat náboženství tak, abyste byli schopni reagovat na mé otázky při videokonferenci.

 SVS 3A7AB Mezinárodní vztahy: nastudovat a udělat zápis do sešitu z učebnice Odmaturuj ze SV str. 93, 94- Další významné mezinárodní organizace. Opakovat náboženství, znalosti budou ověřeny při videokonferenci.