Mgr. Barbora Frgalová - výchovný poradce, frgalova@gymkrom.cz, 577 544 816 + provolba 224

Mgr. Radim Vašíček - výchovný a kariérový poradce, vasicek@gymkrom.cz, 577 544 816 + provolba 224