Školní psycholog


Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milí studenti a pedagogové,

jmenuji se Lucie Netopilová a od 1. listopadu 2018 pracuji na Gymnáziu Kroměříž jako školní psycholog . Mou náplní práce je především psychologická poradenská činnost pro studenty, jejich rodiče a pedagogy.


Má náplň práce

Studentům nabízím pomoc a podporu, pokud:

 • mají problémy s učením doma nebo ve škole
 • mají problémy s kamarády, spolužáky nebo partnery
 • chtějí zjistit, co je baví a v čem se mohou dále rozvíjet
 • mají potíže doma
 • je přepadla tréma, smutek, strach nebo je něco je trápí
 • si potřebují popovídat a neví s kým


Třídám nabízím pomoc a podporu:

 • ke vzájemnému poznání spolužáků
 • v prevenci rozvoje rizikového chování
 • jak se naučit dobře spolu ve třídě vycházet
 • při řešení náročných situací, které ve třídě nastaly


Aby Vaše děti mohly služeb pro třídy využít, je potřeba získat Váš souhlas. Udělením generálního souhlasu akceptujete působení školního psychologa na škole. Pro Vaše dítě to znamená možnost účasti na preventivních programech realizovaných ve třídách během OV nebo např. třídnických hodin. Formulář pro podpis generálního souhlasu s prací školního psychologa je možné zde stáhnout a Vaše děti ho ve škole dostanou i v tištěné podobě.


Pokud se rozhodnete, že generální souhlas s činností školního psychologa nepodepíšete, nemám právo Vašemu dítěti uvedené služby poskytovat a v případě třídního programu řízeného psychologem bude trávit čas odděleně v náhradní třídě. Pro další specifičtější práci s jednotlivými dětmi je třeba Váš individuální souhlas .O nabídce spolupráce budete v tomto případě předem informováni a požádáni o souhlas.


Rodičům a zákonným zástupcům nabízím setkání, pokud:

 • si chcete popovídat o výchovných nebo výukových potížích
 • zvažujete, kam dítě dále profesně i volnočasově směřovat, rozvíjet
 • máte pocit, že Vaše dítě něco trápí
 • přijde náročná rodinná nebo životní situace


Jsem vázána mlčenlivostí a s citlivými údaji, které ve své práci získám, zacházím v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Tímto garantuji, že všechny informace z konzultací či šetření jsou důvěrné a bez souhlasu zákonného zástupce dětí nebudou poskytovány dalším osobám.

V konkrétních případech jako je např. týrání nebo zneužívání dítěte, ohrožování mravní výchovy dítěte nebo zapojování dítěte do trestné činnosti podléhají tyto skutečnosti oznamovací povinnosti školního psychologa.


Kontaktní údaje:

Neváhejte se na mě obrátit v případě jakýchkoliv otázek, podnětů nebo připomínek způsobem, který je vám blízký. Kontaktovat mě můžete osobně, telefonicky nebo emailem.

Vzhledem k tomu, že během dne pracuji také v různých částech školy, domluvte se se mnou prosím na setkání předem, abychom na sebe měli dostatečný čas a prostor. Těším se na setkání s Vámi.


Nabídka konzultačních hodin

pondělí

8:00-10:00

úterý

8:00-10:00

středa

 Dle domluvy

čtvrtek

14:00-16:00

pátek

Dle domluvy

Je možné domluvit se i na jiný čas.


 • pracovna: “HOVORNA”(3.patro)
 • mobil:734 378 911
 • e-mail:netopilovalucie@gmail.com