Mgr. Michal Kříž

PLÁN BESED V RÁMCI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ:

12. 2. (úterý)  - 3. a 4. vyučovací hodina – PRIMA A: Základní informativní program o šikaně, přednášející – SVP Kroměříž

8. 3. (pátek) - 3. a 4. vyučovací hodina – PRIMA B: Základní informativní program o šikaně, přednášející – SVP Kroměříž

12. 3. (úterý) - 3. a 4. vyučovací hodina – KVINTA A: Základní informativní program o šikaně, přednášející – SVP Kroměříž

14. 3. (čtvrtek) – 3. vyučovací hodina – KVINTA A: Prevence kriminality mladistvých, přednášející – Policie ČR

14. 3. (čtvrtek) – 4. vyučovací hodina – KVINTA B: Prevence kriminality mladistvých, přednášející – Policie ČR

18. 3. (pondělí) - 3. a 4. vyučovací hodina – KVINTA B: Základní informativní program o šikaně, přednášející – SVP Kroměříž

22. 3. (pátek) - 3. a 4. vyučovací hodina – 1. A: Základní informativní program o šikaně, přednášející – SVP Kroměříž

1. 4. (pondělí) - 3. vyučovací hodina – 1. A: Prevence kriminality mladistvých, přednášející – Policie ČR

Výše uvedené besedy jsou zdarma a proběhnou v kmenových učebnách daných tříd.

Dozor zajistí vyučující podle platného rozvrhu hodin – po domluvě s přednášejícím.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 4. (úterý) – 1. a 2. vyučovací hodina – TERCIE A: Návykové látky, přednášející – p. Zahradník

                                                                                                                          (K-centrum Kroměříž)


30. 4. (úterý) – 3. a 4. vyučovací hodina – TERCIE B: Návykové látky, přednášející – p. Zahradník

                                                                                                                          (K-centrum Kroměříž)


6. 5. (pondělí) – 1. a 2. vyučovací hodina – SEPTIMA A: Návykové látky, přednášející – p. Zahradník

                                                                                                                               (K-centrum Kroměříž)


6. 5. (pondělí) – 3. a 4. vyučovací hodina – SEPTIMA B: Návykové látky, přednášející – p. Zahradník

                                                                                                                               (K-centrum Kroměříž)


13. 5. (pondělí) – 3. a 4. vyučovací hodina – 3. A: Návykové látky, přednášející – p. Zahradník

                                                                                                                     (K-centrum Kroměříž)

Cena jednoho programu s panem Zahradníkem je 1000,- Kč za třídu

(= tj. za 2 vyučovací hodiny). Prosím třídní učitele, aby vybrali tuto částku a odevzdali mi ji nejpozději den před konáním besedy.


Besedy proběhnou v kmenových učebnách daných tříd.

Dozor zajistí vyučující podle platného rozvrhu hodin – po domluvě s přednášejícím.

                                                                                                                                                        Michal Kříž