Naši studenti se pravidelně účastní i tradiční soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a bývají pravidelnými účastníky krajských kol. Velkým úspěchem v loňském ročníku pak byla účast Tomáše Hurdálka s funkčním modelem Teslova transformátoru na celostátní přehlídce v Boskovicích.


Pojďme na jeho úspěch navázat i v letošním ročníku a pusťme se do práce. Zužitkujme své zájmy a záliby.


Více informací na stránkách soutěže.

Harmonogram 41. ročníku

Školní přehlídky SOČ:              únor–březen 2019
Okresní přehlídky SOČ:            březen-duben 2019 (Gymnázium Kroměříž)
Krajské přehlídky SOČ:            duben–do 15. května 2019 (Gymnázium Uherský Brod)
Celostátní přehlídka SOČ:       14.-16. června 2019 (Mendelovo gymnázium v Opavě)

Termíny jednotlivých přehlídek a místa konání budou upřesněny.