Naši studenti se pravidelně účastní i tradiční soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a bývají pravidelnými účastníky krajských kol. Zatím největším úspěchem posledních let byla účast Tomáše Hurdálka s funkčním modelem Teslova transformátoru na celostátní přehlídce v Boskovicích nebo letošní postup do celostátního kola Venduly Mihaldové v oboru zdravotnictví.


Pojďme na jeho úspěch navázat i v letošním ročníku a pusťme se do práce. Zužitkujme své zájmy a záliby.


Více informací na stránkách soutěže.

Harmonogram 44. ročníku

Školní přehlídky SOČ:březen 2022
Okresní přehlídky SOČ:duben 2022 (Gymnázium Holešov)
Krajské přehlídky SOČ: duben–květen 2022 (Gymnázium Uherský Brod)
Celostátní přehlídka SOČ:

 Termíny jednotlivých přehlídek a místa konání budou upřesněny.