Naši studenti se pravidelně účastní i tradiční soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a bývají pravidelnými účastníky krajských kol. Zatím největším úspěchem posledních let byla účast Tomáše Hurdálka s funkčním modelem Teslova transformátoru na celostátní přehlídce v Boskovicích.


Pojďme na jeho úspěch navázat i v letošním ročníku a pusťme se do práce. Zužitkujme své zájmy a záliby.


Více informací na stránkách soutěže.

Harmonogram 42. ročníku

Školní přehlídky SOČ:              březen 2020
Okresní přehlídky SOČ:            2. duben 2020 (Gymnázium Holešov)
Krajské přehlídky SOČ:            duben–květen 2020 (Gymnázium Uherský Brod)
Celostátní přehlídka SOČ:       

Termíny jednotlivých přehlídek a místa konání budou upřesněny.