Organizace školního roku 2022/2023
 • Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

 • Vysvědčení v prvním pololetí bude předáno v úterý 31. ledna 2023.

 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
 • Jarní prázdniny jsou stanoveny v termínu 13. - 19. února 2023.
 • 18. - 22. 3. se koná výběrový lyžařský kurz do Nassfeldu
 • 30. 3. proběhne fotografování jednotlivých tříd
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023, pátek 7. dubna 2022 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

 • 10. 4. státní svátek

 • 13. a 14. 4.  první a druhý řádný termín přijímacích zkoušek pro 4leté obory

 • 17. a 18. 4.  první a druhý řádný termín přijímacích zkoušek pro 8leté obory

 • 24. 4. uzavření klasifikace maturitních ročníků

 • 27. 4. třídní schůzky

 • 28. 4. poslední zvonění maturitních ročníků

 • 30. 4. - 7. 5. výukový zájezd do Velké Británie

 • 2. - 4. 5. období konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky

 • 16. - 19. 5. období konání profilové části maturitní zkoušky

 • 2. 6. slavnostní předání maturitního vysvědčení

 • 10. 6. - 18. 6. turistický kurz pro třetí ročníky

 • 21. 6. závěr klasifikace 2. pololetí

 • 26. - 29. 6. projektový týden

 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

 • Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 3. září 2023.


 • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.