Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na rodičovské schůzky budoucích prim a 1. A, které se uskuteční ve čtvrtek 9. června s třídními učiteli v učebnách v přízemí školy. Učebny budou stanoveny dle rozpisu.

Třídní schůzky se uskuteční v časech:

Prima A v 17,00 hodin (pozvánka bude dnes v úterý 7. 6. zaslána emailem, případně budete kontaktováni telefonicky)

Prima B v 16,00 hodin

1. A v 17,00 hodin (pozvánka byla zaslána emailem)


Vážení rodiče, omlouváme se vám za komplikace, které jsme vám změnou času schůzek způsobili. V případě, že se nebudete moci rodičovských schůzek zúčastnit, budete informováni o náležitostech nového školního roku telefonicky a na těchto stránkách. Případně vám budou informace zaslány emailem.  

Vedení školy


Vážení rodiče,


ve čtvrtek 6. 1. 2022 v čase od 16 do 18 hodin, přesný čas určí třídní učitelé pozvánkou v Teams, se uskuteční plánované třídní schůzky Gymnázia Kroměříž. Moc nás to mrzí, ale vzhledem k pandemickým pravidlům, která se na nás vztahují, jsme i tentokrát nuceni přistoupit k online formě. 

Třídní učitel vás pozve na společnou část online schůzek (přes účty vašich dětí), která bude mít převážně informativní charakter. Bude vás mimo jiné informovat
o možnosti konzultací s vyučujícími vašich dětí.

Děkujeme vám za důvěru a těšíme se s vámi na viděnou.

Vedení školy


Vážení rodiče,

ve čtvrtek 4. listopadu 2021 v 16:30 se uskuteční třídní schůzky Gymnázia Kroměříž.

S ohledem na současná hygienická opatření a stejně jako v minulém školním roce proběhnou online formou, a to prostřednictvím Teams, kdy se připojíte přes účty vašich dětí. Pokud bude třeba, požádejte své děti o pomoc. Na třídních schůzkách bude pouze třídní učitel. Další vyučující je možno kontaktovat telefonicky, přes e-mail nebo Teams. Po domluvě s vyučujícím můžete využít i individuální návštěvu ve škole.

Je nám to velice líto, že se s vámi nepotkáme osobně. Jakmile bude situace vzhledem k epidemii Covid-19 vhodnější, zorganizujeme třídní schůzky a setkání
s vámi  co nejdříve opět ve škole.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy


Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na rodičovské schůzky, které se uskuteční 4. 11. od 16,30.

Třídní schůzky jsou svým charakterem posuzovány jako veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní apod. a řídí se tedy podle bodu 13 mimořádného opatření, ze kterého vyplývá především toto:

V případě, že se třídních schůzek najednou (v jedné místnosti) účastní více než 20 osob, je nezbytné, aby se tyto osoby prokázaly jedou z podmínek, viz https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/#34-

Organizátor akce, v tomto případě škola, má pak obecně povinnost kontrolovat splnění podmínek a osobám účastnícím se této akce je stanovena povinnost prokázat se splněním podmínek.

Prozatím počítáme, že se rodičovské schůzky uskuteční prezenční formou.