P. Smolinková

Informace k opakování jsou žákům předány prostřednictvím Teams.

H. Havelová                                                      

Informace k opakování jsou žákům předány prostřednictvím Teams.

A. Pechancová

7. A,B Tělesa-koule: pracujeme s textem z učebnice s první a druhou částí. Nastudovat a udělat zápis z učebnice str. 80,81 zaslané v příloze minulý týden. Řešené příklady přepsat do sešitu. Jedná se o dvě řešené úlohy. Porozumět řešení. Vytisknout si přílohu, vložit do sešitu a vzorce si průběžně opakovat.