M. Skýpala                                                        

Informace k opakování jsou žákům předány prostřednictvím Teams.