Výsledky přijímacího řízení pro přijímání uchazečů

ke vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Čtyřletý obor vzdělávání

Osmiletý obor vzdělávání

Informace pro zákonné zástupce přijatých uchazečů

Třídní schůzky rodičů a zákonných zástupců žáků budoucích prim a 1. ročníku se konají 6. 6. 2024, 16:00 v aule školy:

  • Představení vedení školy, třídních učitelů
  • Organizační záležitosti – kontakty, přihlašovací údaje do informačního systému školy, adaptační kurz, informace související s chodem školy a stravováním, …

Zve vedení školy.