Materiály pro český jazyk - 9. ročník (všechny skupiny)

Vždy nejpozději v pátek :) se zde objeví materiály pro následující kurz, který si stáhnete, vytisknete a následně připravíte tak, abychom v hodině mohli zkontrolovat a projít problematické jevy, které činí největší problémy. 

Zároveň se zde objeví řešení předchozího kurzu pro ty, kdo z nějakého důvodu chyběli.