Aktualizováno 4. 12. 2023

Milí uchazeči, vážení rodiče, přátelé a zájemci o návštěvu Gymnázia Kroměříž.

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme tyto termíny na dny otevřených dveří:

pátek 1. 12. v čase 14:30 - 18:00

sobota 2 12. v čase 9:00 - 12:00


pátek 19. 1. v čase 14:30 - 18:00

sobota 20. 1.  v čase 9:00 - 12:00


Učitelé, vedení gymnázia a provázející žáci zodpoví vaše dotazy o možnostech studia, o průběhu přijímacího řízení a o školních i mimoškolních aktivitách, které pro naše studenty pravidelně připravujeme. Všichni návštěvníci mají možnost prohlédnout si prostory školy včetně odborných učeben a laboratoří. Každý den otevřených dveří nabídne kromě výše zmíněného i něco navíc, proto si prosím prohlédněte následující program:

 • Prohlídka školy v doprovodu žáků školy
 • Ukázka práce v odborných učebnách BI, FY, CH, IVT
 • Práce se cvičnými testy přijímacích zkoušek

Beseda s vedením školy na téma: Informace k digitalizaci a nové formě přijímacího řízení (princip podávání přihlášek, místo zkoušky, vyhlašování výsledků, odvolání proti rozhodnutí a další kola přijímacího řízení)

19. 1. 2024 od 17:00

20. 1. 2024 od 10:00

pátek 19. 1. v čase 14.30 – 18.00

 • prohlídka školy 
 • beseda s vedením školy v 17:00
 • informace předmětových komisí o náplni studia 
 • 17:00 kreslení světlem
 • mikroskopování, ukázka živých přírodnin, tisk na 3D tiskárně, řízená konverzace uchazeče s žákem školy na běžná každodenní témata, práce s interaktivními učebnicemi, geografické hraní na PC, chemické pokusy (dělící metody), prezentace z mimoškolních aktivit


sobota 20. 1. v čase 9.00 – 12.00

 • prohlídka školy 
 • beseda s vedením školy v 10:00
 • informace předmětových komisí o náplni studia
 • mikroskopování, ukázka živých přírodnin, tisk na 3D tiskárně, řízená konverzace uchazeče s žákem školy na běžná každodenní témata, práce s interaktivními učebnicemi, geografické hraní na PC, chemické pokusy (dělící metody), prezentace z mimoškolních aktivit, fyzikální pokusy

Těšíme se s vámi na viděnou. 

Žáci a učitelé školy


Pozdrav absolventů ke dni otevřených dveří - jak to u nás na gymplu chodí a jak nás gympl připravil na studia

Podívejte se k nám do školy už teď.

Školou se můžete procházet z domova. Když kliknete na interaktivní body, dozvíte se o škole mnoho zajímavých věcí. Stačí kliknout na 3D prohlídku školy.


Ukázka pohledů z 3D prohlídky