Aktualizováno 14. 2. 2022

Dny otevřených dveří se v pátek 18. 2. a v sobotu 19. 2. uskuteční.

Milí uchazeči, vážení rodiče, přátelé a zájemci o návštěvu Gymnázia Kroměříž.

Nesmírně nás těší, že po řadě zrušení a přesunech můžeme konečně tento pátek
a v sobotu uskutečnit den otevřených dveří v naší škole. 

V pátek budou dveře gymnázia otevřeny od 13,30 do 17,00 hodin. V sobotu
od 9,00 do 12,00 hodin.

Provázet vás budou naši současní žáci. Samozřejmě se potkáte i s učiteli a vedením školy.

Pravidla, která musíme dodržovat:

- povinné nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole, 

- maximální počet 100 osob.


Těšíme se s vámi na viděnou.

Vedení školy


Dny otevřených dveří ve školním roce 2021/2022

Pozdrav absolventů ke dni otevřených dveří - jak to u nás na gymplu chodí a jak nás gympl připravil na studia

Vážení rodiče a milí zájemci o studium, vzhledem k epidemiologické situaci a zpřísnění podmínek pro vstup osob do školy, jsme se rozhodli uspořádat ONLINE DOD 27. 1. v 18:00. Dozvíte se informace o studiu a o škole, získáte odpovědi na své dotazy a také si můžete popovídat s žáky školy.

Odkaz na webinář:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU0ZDhmNDAtNjU5My00Y2U3LWJjZjYtMWU4NTMzNTI2YjZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bae7eff1-8763-48d3-8b58-28d7a3feb2db%22%2c%22Oid%22%3a%22fbc05e1f-8177-440b-a6ad-b486c81f1911%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a


Dále věříme, že se s vámi budeme moct setkat osobně na dalších DOD, a to v pátek 18. 2. a sobotu 19. 2.


Podívejte se k nám do školy už teď.

Školou se můžete procházet z domova. Když kliknete na interaktivní body, dozvíte se o škole mnoho zajímavých věcí. Stačí kliknout na 3D prohlídku školy.


Ukázka pohledů z 3D prohlídky