Aktualizováno 19. 2. 2021

Podívejte se k nám do školy.

Školou se můžeš procházet z domova. Když klikneš na interaktivní body, dozvíš se o škole mnoho zajímavých věcí. Stačí kliknout na 3D prohlídku školy.

I v tomto roce vás zveme na tradiční dny otevřených dveří na naší škole. Tentokrát proběhnou ONLINE formou.

Ale ani letos nepřijdete o prohlídku školy a odborných učeben. Budete mít možnost popovídat si s žáky i učiteli školy o tom, jak to u nás chodí.

Jak se dostat na online schůzku?

Schůzka se uskuteční ve:

středu    24. 2. 2021    v 17,00 online schůzka s vedením GKM

                                    v 18,00 online schůzka s žáky GKM

Napiš nám email na gymkrom@gymkrom.cz a my Ti pošleme link, přes který se dostaneš na schůzku.

Nebo zde přímý link ke schůzce:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGU5Mjg5MWYtMDk4Ni00YzRhLWEzMDAtYzc5OGYyOWY4M2Y1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bae7eff1-8763-48d3-8b58-28d7a3feb2db%22%2c%22Oid%22%3a%22fbc05e1f-8177-440b-a6ad-b486c81f1911%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


Zváni jsou i rodiče.


Těšíme se na viděnou a na slyšenou.

Ukázka pohledů z připravované 3D prohlídky