Aktualizováno 4. 1. 2022

Dny otevřených dveří ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče a milí zájemci o studium, vzhledem k epidemiologické situaci a zpřísnění podmínek pro vstup osob do školy, jsme se rozhodli uspořádat ONLINE DOD 27. 1. v 18:00. Dozvíte se informace o studiu a o škole, získáte odpovědi na své dotazy a také si můžete popovídat s žáky školy.

Odkaz na webinář:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU0ZDhmNDAtNjU5My00Y2U3LWJjZjYtMWU4NTMzNTI2YjZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bae7eff1-8763-48d3-8b58-28d7a3feb2db%22%2c%22Oid%22%3a%22fbc05e1f-8177-440b-a6ad-b486c81f1911%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a


Podívejte se k nám do školy už teď.

Školou se můžete procházet z domova. Když kliknete na interaktivní body, dozvíte se o škole mnoho zajímavých věcí. Stačí kliknout na 3D prohlídku školy.


Ukázka pohledů z 3D prohlídky