Zveme vás na tradiční dny otevřených dveří na naší škole. Nabízíme Vám prohlídku školy, odborných učeben a popovídání s žáky i učiteli školy o tom, jak to u nás chodí.


pátek    11. 1. 2019            (14.00-17.00)

středa   13. 2. 2019            (14.00-17.00)


Všichni zájemci o studium budou mít připraveny informace o přijímacím řízení včetně ukázek testů přijímacích zkoušek.