Zveme vás na tradiční dny otevřených dveří na naší škole. Nabízíme Vám prohlídku školy, odborných učeben a popovídání s žáky i učiteli školy o tom, jak to u nás chodí.


pátek    6. 12. 2019            (13.30-17.00)

sobota   7. 12. 2019             (9.00-12.00)

pátek    10. 1. 2020            (13.30-17.00)

sobota  11. 1. 2020              (9.00-12.00)

středa   12. 2. 2020            (13.30-17.00)


Všichni zájemci o studium budou mít připraveny informace o přijímacím řízení včetně ukázek testů přijímacích zkoušek.