Informatika
"Počítač je zařízení sloužící k řešení problémů, které by bez něj vůbec nevznikly."

Projekt Beznákladové ICT pro učitele

Grantový projekt Gymnáziua Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele byl podpořen v rámci druhé výzvy Zlínského kraje k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Hmatatelným výstupem tohoto projektu jsou stránky obsahující výukové materiály a další informace. Odkaz na tyto stránky je zde: http://archiv.gymkrom.cz/web/ict/