Český jazyk a literaturaShakespeare by mohl češtině závidět nádherný humor a hudebnost.“ —  Martin Hilský

"Kdybych uvěřil pomluvám, co o mě prohlašují známky z češtiny, nemohl bych ani pomyslet na psaní knih.“ —  Sebastián Wortys