Dějepis


Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti. (Cicero)


Národ, který zapomene svou minulost, je odsouzen k tomu si ji prožít znovu.

Akce a pozvánky

Události a výročí v historii i současnosti

29.-30. září 1938 - Mnichovská dohoda - v těchto dnech si opět připomínáme události vedoucí ke zničení české státnosti, kdy "bez nás o nás" rozhodly evropské mocnosti a donutily československou vládu souhlasit s odstoupením československého pohraničí ve prospěch nacistického Německa.

28. září (929/935) - Den české státnosti - opět si připomínáme příběh spojený s naší minulostí, a to zavraždění českého knížete sv. Václava svým bratrem Boleslavem. Příběh si připomínáme ne proto, že je to svým způsobem dobový bulvár, ale proč k němu vlastně došlo. Oba bratři měli naprosto odlišnou představu o tom, jak vést český stát a především, jaká by měla být zahraniční politika. Tyto spory nakonec vygradovaly uvedenou vraždou. Neméně důležitý je ale i rozměr nábožensky-kulturní. Václav se krátce po smrti zařadil (i díky svému bratru, který jeho ostatky přenesl do Prahy) mezi svaté a české zemské patrony. Jeho příběh a odkaz se záhy odrazil v literatuře, hudbě, malířství nebo architektuře.