1. 4. 2020

27. března 2020


16. 3. 2020

Milí studenti,

jak již jistě všichni víte, připravili jsme pro Vás na webových stránkách školy záložku, do které Vám vkládáme úkoly na domácí přípravu (gymkrom/studium/domácí příprava). Úkoly jsou členěny do skupin podle předmětů a budou vždy zadávány na období jednoho týdne. Na tento týden máte úkoly zadané, tak poctivě pracujte. Pokud budete potřebovat, obracejte se na své vyučující, ti jsou připraveni Vám s úkoly pomoci. Kontaktujte je prostřednictvím jejich pracovních emailů, které jsou uvedeny na webových stránkách školy. Mnozí učitelé budou s Vámi komunikovat i pomocí jiných nástrojů, tak jak jste byli zvyklí, ponechávám to výhradně v jejich kompetenci.

Jistě všichni chápeme, my učitelé i Vy studenti a Vaši rodiče, že takto pojatá domácí příprava je pro všechny z nás zcela novou zkušeností. Hledáme nástroje, formy a způsoby, jak co nejefektivněji pracovat a vzdělávat Vás takto na dálku. Věřím, že to s úsilím i odhodláním zvládneme.

Neváhejte se na mě kdykoli obrátit. Nebojte se návratu do školy, hodnocení Vaší domácí přípravy bude probíhat v duchu pedagogických zásad.

Naši maturanti, na Vás myslím nejvíce. Jsem přesvědčen, že ale právě vy všichni přesně víte, jak a co se naučit, abyste u zkoušek uspěli. Učili jsme Vás zodpovědnosti
​​​​​​​a samostatnosti a nyní máte příležitost zúročit vše, co jste se ve škole naučili. Buďte zodpovědní a neodkládejte přípravu k maturitě a přijímacím zkouškám na poslední chvíli. Obracejte se na své vyučující, ti Vám jistě se vším pomohou. Jakmile budu mít nějaké zprávy ohledně maturit, budu Vás informovat.

Držte se. 

S pozdravem

Mgr. Josef Havela, ředitel školy

​​​​​​​​​​​​​​

16. 3 . 2020

Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu v ČR


11. 3. 2020 - informace pro žáky

Vážení rodiče a žáci,

na webových stránkách školy bude vytvořena nová záložka, kde najdou žáci úkoly pro domácí přípravu od svých vyučujících. Úkoly budou kontrolovány dle pokynů jednotlivých vyučujících. Úkoly budou zahrnovat učivo od zahájení karantény dne 11. 3. do pátku 20.3. Pokud by karanténa pokračovala ještě v dalším týdnu, bude záložka na webových stránkách doplněna o další úkoly.

S pozdravem

Mgr. Josef Havela, ředitel školy

11. 3. 2020 - informace pro pedagogické pracovníky

Pokyny pro zajištění náhradní výuky budou ve středu 11. 3. 2020 předány prostřednictvím elektronické pošty.

10. 3. 2020 - kurzy k přijímacím zkouškám

Na základě opatření předsedy vlády ČR je výuka na školách od 11.3.2020 zrušena do odvolání. Kurzy k PZ se zítra tj. 11. 3. 2020 nekonají. Podle situace se pokusíme zajistit náhradní termín nebo jiné řešení.


10. 3. 2020 - lyžařský kurz

Na základě opatření předsedy vlády ČR je výuka na školách od 11.3.2020 zrušena do odvolání. Žákům ukončujeme lyžařský kurz a zajistili jsme přepravu domů. Předpokládaný odjezd z kurzu je v 10:00 hodin, příjezd ke škole kolem 12:00 hodin.


6. března 2020

Vážení rodiče,

upozorňujeme na prohlášení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, jenž vyzývá všechna zařízení pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějících z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. 

Pokud Vaše děti pobývaly o jarních prázdninách v regionech s výskytem onemocnění COVID-1 nebo se u dětí projevují jakékoli příznaky virového onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota apod.), ponechejte své děti v domácí karanténě. 

Aktuální informace sledujte na webových stránkách Gymnázia Kroměříž.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy

Další informace:

27. února 2020