21. 6. 2020

8. 6. 2020

Organizace konce školního roku


​​​​​​​Milí studenti, vážení zákonní zástupci,

s ohledem na již stanovenou organizaci výuky na dálku, uspořádání maturit a přijímacího řízení neplánujeme návrat žáků Gymnázia Kroměříž do školy před dnem předávání vysvědčení.

  1. Předpokládaný termín předávání vysvědčení je stanoven na 24. 6. 2020. Žáci budou ve třídách rozděleni do dvou skupin, rozpis bude uveden v Bakalářích v rozvrhu hodin. Upozornění: termín předávání může být změněn!
  2. V den předávání vysvědčení si žáci vyklidí svá místa v šatnách a ve třídách.
  3. Žáci nižšího gymnázia budou odevzdávat učebnice až v září.


Se srdečným pozdravem

vedení školy

19. 5. 2020

​​​​​​​Ředitel školy zveřejňuje pravidla hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020

Organizace výuky na období květen - červen 2020

11. 5.

7. 5. 2020

Co se týče maturitních zkoušek, proběhnou v aktuálním školním roce 2019/2020 v následujícím sledu:

Didaktický test (předměty matematika, francouzský či anglický jazyk) – 1. června

Didaktický test (předměty český jazyk a literatura, německý, španělský či ruský jazyk) – 2. června

Didaktický test (předmět Matematika+) – 3. června

Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne.

U profilových částí, včetně písemných (s výjimkou praktických zkoušek a maturitních prací), pak ministerstvo doporučuje, aby se konaly po termínu jednotné přijímací zkoušky (tj. nejdříve 9. resp. 10. června).

Ústní maturitní zkoušky:

Konkrétní termíny určí ředitel školy v souvislosti s časovým schématem vyhlášeným ministerstvem, nejlépe po dni konání jednotných přijímacích zkoušek. S ohledem na potřebu dodržování zvýšených hygienických opatření i prostřednictvím minimalizace sociálních kontaktů mezi různými osobami a skupinami doporučujeme, aby ústní zkoušky společné a profilové části maturitních zkoušek se nepřekrývaly s termíny konání přijímacích zkoušek. Nejzazší termín pro konání ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky je stanoven na pátek 17. července 2020.

Více Zde

29. 4. 2020

Plán online výuky do 7. 5.

16. 4. 2020

14. 4. 2020 - Instrukce k aktivaci aplikace TEAMS

Pro první přihlášení je nutné vždy použít webové prostředí z níže uvedených odkazů. Přihlašovat se je potřeba poprvé vždy na PC nebo Notebooku (ne na mobilu nebo něčem podobném, teprve po aktivaci účtu je možné využít i další zařízení), aby byly služby Microsoft Teams a další aktivovány.

K přihlášení je nutné uvést váš celý e-mail ve tvaru:  jméno@gymkrom.cz  a heslo, které používáte ve škole v IVT, k připojení k Wi-Fi a nebo Vám bylo přiděleno dříve.

Kdo si nepamatuje přihlašovací údaje napíše e-mail na: kuzilek@gymkrom.cz a bude mu obnoveno přihlášení (e-mail musí obsahovat, celé jméno, třídu, třídního, mobilní telefonní číslo – číslo je pro zadání a ověření hesla Microsoft)

odkazy k aktivaci účtu:
 nebo

9. 4. 2020

1. 4. 2020

27. března 2020


16. 3. 2020

Milí studenti,

jak již jistě všichni víte, připravili jsme pro Vás na webových stránkách školy záložku, do které Vám vkládáme úkoly na domácí přípravu (gymkrom/studium/domácí příprava). Úkoly jsou členěny do skupin podle předmětů a budou vždy zadávány na období jednoho týdne. Na tento týden máte úkoly zadané, tak poctivě pracujte. Pokud budete potřebovat, obracejte se na své vyučující, ti jsou připraveni Vám s úkoly pomoci. Kontaktujte je prostřednictvím jejich pracovních emailů, které jsou uvedeny na webových stránkách školy. Mnozí učitelé budou s Vámi komunikovat i pomocí jiných nástrojů, tak jak jste byli zvyklí, ponechávám to výhradně v jejich kompetenci.

Jistě všichni chápeme, my učitelé i Vy studenti a Vaši rodiče, že takto pojatá domácí příprava je pro všechny z nás zcela novou zkušeností. Hledáme nástroje, formy a způsoby, jak co nejefektivněji pracovat a vzdělávat Vás takto na dálku. Věřím, že to s úsilím i odhodláním zvládneme.

Neváhejte se na mě kdykoli obrátit. Nebojte se návratu do školy, hodnocení Vaší domácí přípravy bude probíhat v duchu pedagogických zásad.

Naši maturanti, na Vás myslím nejvíce. Jsem přesvědčen, že ale právě vy všichni přesně víte, jak a co se naučit, abyste u zkoušek uspěli. Učili jsme Vás zodpovědnosti
​​​​​​​a samostatnosti a nyní máte příležitost zúročit vše, co jste se ve škole naučili. Buďte zodpovědní a neodkládejte přípravu k maturitě a přijímacím zkouškám na poslední chvíli. Obracejte se na své vyučující, ti Vám jistě se vším pomohou. Jakmile budu mít nějaké zprávy ohledně maturit, budu Vás informovat.

Držte se. 

S pozdravem

Mgr. Josef Havela, ředitel školy

​​​​​​​​​​​​​​

16. 3 . 2020

Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu v ČR


11. 3. 2020 - informace pro žáky

Vážení rodiče a žáci,

na webových stránkách školy bude vytvořena nová záložka, kde najdou žáci úkoly pro domácí přípravu od svých vyučujících. Úkoly budou kontrolovány dle pokynů jednotlivých vyučujících. Úkoly budou zahrnovat učivo od zahájení karantény dne 11. 3. do pátku 20.3. Pokud by karanténa pokračovala ještě v dalším týdnu, bude záložka na webových stránkách doplněna o další úkoly.

S pozdravem

Mgr. Josef Havela, ředitel školy

11. 3. 2020 - informace pro pedagogické pracovníky

Pokyny pro zajištění náhradní výuky budou ve středu 11. 3. 2020 předány prostřednictvím elektronické pošty.

10. 3. 2020 - kurzy k přijímacím zkouškám

Na základě opatření předsedy vlády ČR je výuka na školách od 11.3.2020 zrušena do odvolání. Kurzy k PZ se zítra tj. 11. 3. 2020 nekonají. Podle situace se pokusíme zajistit náhradní termín nebo jiné řešení.


10. 3. 2020 - lyžařský kurz

Na základě opatření předsedy vlády ČR je výuka na školách od 11.3.2020 zrušena do odvolání. Žákům ukončujeme lyžařský kurz a zajistili jsme přepravu domů. Předpokládaný odjezd z kurzu je v 10:00 hodin, příjezd ke škole kolem 12:00 hodin.


6. března 2020

Vážení rodiče,

upozorňujeme na prohlášení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, jenž vyzývá všechna zařízení pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějících z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. 

Pokud Vaše děti pobývaly o jarních prázdninách v regionech s výskytem onemocnění COVID-1 nebo se u dětí projevují jakékoli příznaky virového onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota apod.), ponechejte své děti v domácí karanténě. 

Aktuální informace sledujte na webových stránkách Gymnázia Kroměříž.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy

Další informace:

27. února 2020