Zajímavé odkazy


Odborné časopisy:


Internetové zdroje

Obecně:

www.dejepis.com/

www.osobnosti.cz/ - životopisy panovníků, spisovatelů, herců, zpěváků apod.

pořady České televize, například:


Pravěk a archeologie:

http://www.arup.cas.cz/ - stránky Archeologického ústavu AV ČR, vydané publikace, časopisy apod.

http://cegu.ff.cuni.cz/cs/ - Český egyptologický ústav


Středověk:

http://stredovek.com/

www.hrady.cz/


Moderní dějiny:

www.modernidejiny.cz

www.holocaust.cz

www.valka.cz

www.nasedejiny.cz

http://kralovskedilo.cz/


Skupiny se vztahem k historii:

http://www.manove-km.cz/ - stránky skupiny historického šermu Biskupští manové z Kroměříže