Pravidla pro tvorbu prezentací do dějepisu

Na základě mnoha konfliktů a sporů ohledně obsahu prezentací a následného hodnocení jsem přistoupil k písemnému stanovení základních pravidel.

Prima

Aktuality

Na základě naší domluvy připomínám, že test na Řecko 3 píšeme ve čtvrtek 23. 5.

Jsou zde také všechny PL na starověký Řím.

PL Řím 02 obsahuje poslední DDÚ, ve kterém je i vytvoření "selfíčka" s historickou osobností (zda to bude koláž z vystřižených obrázků, nebo využití grafického editoru je pouze na vás - odevzdat je možné buď vytištěné, nebo poslat na můj školní e-mail). Termín odevzdání pro všechny bez výjimky bude čtvrtek 30. 5.

Z pevně stanovených termínů ještě jeden - naše oblíbená poznávačka ze starověkého Řecka a Říma proběhne ve čtvrtek 7. 6. Podrobnosti budou sděleny v hodině.

Pracovní listy

Sekunda

Publikované pracovní listy jsou určeny pro studenty sekundy B mgr. Krčála ve školním roce 2018/2019 a slouží jednak k práci v hodině, jednak k domácí přípravě na testy, případně zkoušení.

Aktuality

Kontrola PL proběhne po probrání Lucemburků.

Pracovní listy

Tercie

Publikované pracovní listy jsou určeny pro studenty obou tercií mgr. Krčála ve školním roce 2018/2019 a slouží jednak k práci v hodině, jednak k domácí přípravě na testy, případně zkoušení.

Aktuality

Test z PL 16,17,18 je naplánován na čtvrtek 23. 5. (TB) a pátek 24. 5. (TA). Zároveň proběhne kontrola PL.

Z nových PL je důležitější hlavně PL 20, protože obsahuje seznam pojmů pro poznávačku (označeny oranžově). Termíny tohoto testu jsou čtvrtek 6. 6. (TB) a pátek 7. 6. (TA).

Pracovní listy