Program Deutschland Plus

Na konci minulého roku jsem měla tu možnost zúčastnit se třítýdenního jazykového pobytu v německém městě Marburg. Tuto příležitost poskytl mně, a dalším 24 českým studentům, program Deutschland Plus.

V pátek 9. června jsme společně vyjeli autobusem z hlavního nádraží v Praze a po necelých 8 hodinách dojeli na místo určení. Tam na nás už čekaly naše hostující rodiny a vedoucí učitel. Každý z nás dostal obálku s podrobným popisem následujících 3 týdnů.

Přes týden jsme měli vyučování na Phillipinském gymnáziu. Vystřídali se u nás mnozí učitelé, kteří se snažili předat nám jejich vědomosti v oblasti historie, literatury, náboženství nebo politiky. Všechna vyučování probíhala v němčině, takže pro mě ze začátku bylo trochu obtížné, porozumět výkladu. Po několika dnech neustálé němčiny mi to však už nepřipadalo tak těžké .

Kromě vyučování  pro nás byly připravené i exkurze do okolních měst. Dotsali jsme se například do muzea na bývalých hranicích východního a západního Německa. Dále jsme navštívili třeba Heidelberg, Eisenach, Wartburg, Frankfurt nebo Stadtallendorf.

Byla to krásná zkušenost, která mi umožnila potkat se s novými lidmi a obohatila mě o spoustu nových zážitků.

Kristýna KrejsováV rámci zdokonalování výuky anglického jazyka pořádají vyučující angličtiny každoročně zahraniční jazykový kurz ve Velké Británii, kde volí různé destinace. V posledních letech jezdí s cestovní kanceláří Školské zájezdy s.r.o. Studenti přirozeně rozvíjejí svůj jazykový cit, navštěvují výuku cizího jazyka v dopoledních hodinách, odpoledne pořádají výlety za poznáním okolí (Irská republika, Skotsko). Žáci jsou ubytováni v prostředí rodilých mluvčích, kde se snaží vstřebávat britskou kulturu debatami na různá témata.


eTwinningový projekt „National Parks - International Treasure“

Ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017se žáci letošní kvinty A v hodinách angličtiny věnovali spolupráci na eTwinningovém projektu s názvem “National Parks - International Treasure”. Společně s partnery z Polska, Slovenska, Albánie a dvou skupin ze Španělska se účastníci v různých fázích projektu zamýšleli nad smyslem a důležitostí myšlenky národních parků. V různých internetových nástrojích si své národní parky představili (nástroje Padlet,

Scribblemaps), skupiny “odborníků” se pak zabývaly specifickou skupinou organismů v nich žijících (ryby, savci, hmyz, aj.). Vznikly myšlenkové mapy v prostředí MindMeister, nástroj Tricider pomohl při výběru log jednotlivých expertních skupin, byl vytvořen čtyřjazyčný slovníček základních pojmů. Studenti též vytvořili společný “Treasure International Park”, do kterého byli zařazeni zástupci z národních parků každé země. Pomocí programu easel.ly vznikla infografika s pravidly pro návštěvníky tohoto fiktivního parku. Byly vytvořeny interaktivní hry a kvízy s danou tématikou a byly nahrány rádiové upoutávky na návštěvu „Treasure International Park“. Všechny produkty pak byly vloženy do nástroje Spicynodes. Proběhlo dokonce několik chatů, kde studenti se svými zahraničními protějšky hovořili o projektových aktivitách a mohli si ověřit své schopnosti užití cizího jazyka v reálné komunikaci.

Projekt získal eTwinningový Certifikát kvality v České republice, Polsku, Španělsku a na Slovensku.

V Polsku byl projekt oceněn 1. cenou v národní eTwinningové soutěži (věková kategorie 16-19).

 

Ukázka produktů projektu:

Mapa:

https://www.scribblemaps.com/create/#id=Y2_oUGBsLD&lat=39.16760145638757&lng=-3.8304519653320312&z=4&t=terrain

Prezentace:

http://popplet.com/app/#/3767474

Komiksy:

https://padlet.com/etwinner/geb8npk4uh6l

Slovníček:

https://issuu.com/etwin/docs/dictionary_of_nature.docx

Myšlenková mapa:

https://mm.tt/757971930?t=CxFtfuhPZV

Infografika:

https://issuu.com/etwin/docs/how_to_behave_in_treasure_internati

Radio adverts:

https://padlet.com/etwinner/ozrjr1amj609

Hry:

https://www.thinglink.com/scene/892882702812839936

Všechny produkty na jednom místě:

http://www.spicynodes.org/a/d6e708bb0ab825e90f601fe766b7de09

 

Mezinárodní vztahy

Ve školním roce 2012/2013 začala práce na zajímavém projektu „Jsme různí, ale jsme spolu“. Tento projekt spojil účastníky ze školy GBOU č. 26 a účastníky Gymnázia z českého města Kroměříž.

„Styčnými body“ našich dvou škol se staly dva předměty: Zaprvé ruský jazyk, jelikož na Gymnáziu Kroměříž se žáci učí ruštinu jako cizí jazyk, a zadruhé

francouzský jazyk, protože se učí francouzsky stejně jako my. Okamžitě byly jasné cíle projektu: seznámení se s Českem, jeho kulturou a tradicemi, komunikace rusky a francouzsky. Nejprve jsme se poznávali na dálku, navzájem jsme si posílali prezentace o sobě a psali jsme si e-maily, při čemž jsme využívali ruský a francouzský jazyk, ale v září k nám do města přijeli naši noví přátelé.

Květen 2016

V rámci mezinárodního projektu se v květnu roku 2016 uskutečnila návštěva žáků a učitelů z českého Gymnázia Kroměříž v Petrohradu. Gymnazisté navštívili hodiny zeměpisu, ruského, anglického a francouzského jazyka v naší škole; seznámili se s památkami města a jeho okolí, zúčastnili se oslav věnovaných Dni vítězství.

Září 2016

Jako pokračování mezinárodní spolupráce účastníci z naší školy na oplátku navštívili město Kroměříž. Děti se seznámily s prací na gymnáziu a navštívily hodiny francouzského, ruského a anglického jazyka. V rámci kulturní výměny byl pro české gymnazisty a naše žáky zorganizován bohatý program plný zájezdů.

Školní zájezd na Azurové pobřeží a do Provence

Ačkoliv pro většinu ostatních studentů znamenalo datum 15. září jen další obyčejné úterý, pro nás, více než čtyřicet vybraných, to bylo datum, kterého jsme se nemohli dočkat už několik měsíců. V úterý patnáctého září jsme nadšení a plni očekávání nastupovali do autobusu, jehož cílovou stanicí byla nádherná oblast jižní Francie. Doprovodem nám byly paní profesorky Turková, Holišová a Novosadová, kterým patří obrovské díky za úžasný zážitek, který si z tohoto

zájezdu odnášíme, a paní průvodkyně Uhlová, která Riviéru a Provence zná jako své boty a díky které jsme o každé naší zastávce věděli opravdu všechno.

I když cesta byla dlouhá, náročná a málokdo z nás se pořádně vyspal, hned první den nás nadchla naše první zastávka, metropole Riviéry – Nice. Na místním trhu jsme ochutnali makronky, levandulovou, nebo jinou „kytičkovou“ zmrzlinu a různé ostatní francouzské speciality a nakoupili jsme první dárky a suvenýry pro naše blízké. Nesmíme opomenout ani exkurzi ve výrobně sladkostí, kde jsme si připadali jako Karlík v továrně na čokoládu, a koupání v doopravdy azurovém moři. Následující dny byly nabité výlety a exkurzemi tak, že pochybuji, že si kdokoliv z nás pamatuje, kde jsme přesně který den byli. Viděli jsme Verdonský kaňon, druhý největší na světě, typickou provensálskou vesnici Moustiers Ste. Marie s kostelíkem a zlatou hvězdou mezi dvěma skalami, zasvěcenou panně Marii, malebné skalní městečko Les Baux de Provence, město Cassis, kde jsme absolvovali výlet na lodi na překrásné Calanques, neboli středomořskou obdobu fjordů. Nevynechali jsme ani hlavní město Provence, Marseille s velkou bazilikou Notre-Dame de la Garde, zasvěcenou taktéž panně Marii, papežský Avignon s jeho palácem a slavným mostem, vesnici Rousillon, která byla kdysi střediskem těžení okru a nyní zde nalézají inspiraci nejen umělci. Všechny nás okouzlil slavný římský akvadukt Pont du Gard a nenašel se nikdo, kdo by si nevyfotil známě oblečeného četníka, když jsme jej potkali v ulicích Saint Tropez. V takzvaných Francouzských Benátkách – Port Grimaud – jsme viděli přehlídku luxusních jachet a na místní pláži jsme neodolali stavění hradů z písku.  Překrásnou vyhlídkovou cestou kolem červených skal jsme potom zamířili do Cannes, města festivalu filmů a luštili jsme podpisy u otisků rukou známých osobností.  Ve vesnici Éze jsme navštívili výrobnu parfémů Fragonard a autobusem se pak linuly všechny možné květinové vůně, když jsme mířili k naší poslední zastávce, městskému státu Monacu. Zde jsme strávili náš poslední den prohlídkou města, exotického parku a oceánografického muzea.  Poté už následovala jen další dlouhá cesta, tentokrát domů. A i když týden ve Francii byl naprosto nezapomenutelný, byl také náročný a všichni jsme se těšili na vlastní měkké postele a jiné jídlo, než francouzské bagety.

Anna Ryšánková, K.B.