Družba s Liptovským Mikulášem – tradice, která trvá již 60 let

Gymnázium M.M. Hodžu v Liptovském Mikuláši je družební školou Gymnázia Kroměříž již od roku 1957. Za tuto dobu doby se družebních akcí účastnily celé generace studentů a pedagogů obou škol a vznikla při nich přátelství a vzpomínky na celý život.

Družební kontakty mají převážně charakter pravidelných každoročních výměnných pobytů našich studentů a jejich zahraničních spolužáků spojených s

dalšími sportovními a poznávacími aktivitami jako návštěvy koncertů, divadelních představení, pamětihodností nebo exkurzí. I ve školním roce 2017/18 plánujeme vánoční koncert sboru Gymnázia Kroměříž v Liptovském Mikuláši.

Stalo se neměnnou tradicí, že každoročně si měří své síly atleti obou škol. Slovenští studenti se v září účastní kroměřížských lehkoatletických závodů v rámci Sedláčkova memoriálu a recipročně naši studenti soutěží o Pohár ředitele Gymnázia M.M.Hodžu pořádaný obvykle koncem října v Liptovském Mikuláši.

Spolupráce s partnerskou družební školou v Rusku

Od 1. 5. 2013 má GKM podepsánu smlouvu o spolupráci a partnerství s 26.
střední školou v ruském Petrohradě, což je státní škola s rozšířenou výukou francouzského jazyka. Dohoda má právní charakter a na základě dobrovolnosti obou stran může být kdykoliv vypovězena. Jejím hlavním cílem je rozvoj jazykových znalostí a kompetencí žáků v ruském a francouzském jazyce, přiblížení reálií Česka

a Ruska z oblasti historie, národních tradic, lidových zvyků apod.  Pro vzájemnou komunikaci byl zvolen Internet, Facebook, webové stánky škol, elektronická korespondence…
V září 2013 se v rámci poznávacího zájezdu Pobaltím do Petrohradu uskutečnilo první vzájemné setkání v hotelu Moskva v Pitěru. Zúčastnění se dohodli na společném projektu: „Jsme různí, ale jsme spolu“, v rámci kterého byla pozornost věnována významným výročím a státním svátkům, rodinným svátkům a školním tradicím. V dalším školním roce jsme si navzájem představili deset míst, která v našich zemích stojí za vidění. Prezentace byly využity ve vyučovacích hodinách obou škol.
Ve školním roce 2015 – 2016 jsme věnovali pozornost Hanáckým Athénám a Benátkám Severu. Deset zastavení v Kroměříži a Petrohradu bylo odrazovým můstkem pro cestu za poznáním.
Prostřednictvím internetu jsme si vyměňovali své informace a poznatky. Teorii je ovšem nutné prověřit praxí, a proto v květnu 2016 navštívila skupina žáků a učitelů našeho gymnázia přátele v jejich škole. Poznali jsme na vlastní oči vše, o čem byly jednotlivé prezentace, jak žijí rodiny našich kamarádů a kolegů. Vznikala nová přátelství.
V září téhož roku jsme na týdenním pobytu hostili v Kroměříži zástupce partnerské školy zase my. Chlubili jsme se nejen krásami města, ale i přírodou a pamětihodnostmi jeho okolí.
Obě školy se zúčastnily také projektu Jantar včera, dnes a zítra; výtvarné soutěže Mám rád jantar a mezistátní konference věnované výchově mládeže k vlastenectví.
26. střední škola v Petrohradě se také spolupodílí na oslavách 135. výročí založení Gymnázia Kroměříž. Prostřednictvím zaslaných materiálů se naši žáci i učitelé budou moci blíže seznámit se životem naší partnerské školy.


26 средняя школа в Санкт-Петербурге, Российская Федерация

Название учреждения:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением  французского языка Невского района Санкт-Петербурга

Дата создания образовательной организации: 01.09.1971 года

Учредитель - Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Адрес учреждения 

193231, Санкт-Петербург, Товарищеский проспект, д.28, корп.2

Тел: +7(812)417-54-58 (директор)

+7(812)417-54-58 (секретарь)

417-54-55 (зам. дир. по УВР)

417-54-60 (Вахта)

E-mail: school026spb@yandex.ru

Адрес школьного сайта: www.school26spb.ru