Pěvecký sbor ZeSrandy aneb Komorní pěvecké sdružení starších a pokročilých

Jeden ze tří pěveckých sborů naší školy

Členové mají ke Gymnáziu  nejrůznější vazby (U=učitel, BU=bývalý učitel, RPU=rodinný příslušník učitele, BS=bývalý student, RPBS, RPBU (dekódujte sami). Někteří pěvci nejsou příslušníky ani jedné z těchto skupin, ale svůj vztah ke škole deklarují jako „kladný“. Pochopitelně. Jaká jiná síla by je přinutila otevírat dveře ústavu pravidelně každý týden?

Zkoušky tohoto pozoruhodného tělesa se konají pravidelně každý pátek od 16,30 do 18,30 hodin v učebně hudební výchovy

Historie sboru není dlouhá, ale z nejrůznějších důvodů si ji nikdo raději nepamatuje

Uměleckou vedoucí tělesa je Eva Kočařová (U)

více na: https://www.facebook.com/zesrandy/