Gymnázium Kroměříž – přidružená škola UNESCO


 Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO (United Educational, Scientific and Cultural Organization) je od svého založení centrem nových myšlenek a nápadů, které se týkají výchovy a vzdělávání k mezinárodnímu porozumění. Aby nezůstalo jenom u slov, byl v roce 1953 zahájen „Projekt sítě přidružených škol UNESCO - „UNESCO Associated Schools Project network – ASPnet“.

 Přidružené školy UNESCO byly a jsou zamýšleny jako instituce, které propagují ideály a principy UNESCO na poli výchovy a vzdělání prostřednictvím zcela konkrétních „pilotních projektů“ – projektů ekologických, lidskoprávních, multikulturních a na ochranu kulturního dědictví. K hlavním cílům patří také výchova na podporu míru a mezinárodní spolupráce prostřednictvím vzdělání.

27.5.2010 byla podepsána charta české sítě přidružených škol UNESCO a škola garantuje, že bude respektovat tuto chartu. Koordinátor ASP net potvrdil dokument 21.6.2010.

 Koordinátorem za Gymnázium Kroměříž je Mgr. Vašíčková a Mgr. Slavičínská.


 Cíle sítě

 Přispívat ke kvalitě vzdělávání:

  •  učení se vědět („learning to know“)
  •  učení se konat („learning to do“)
  •  učení se být („learning to be“)
  •  učení se žít společně („learning to live together“)
  •  hrát novátorskou roli v rámci vzdělávacího systému, rozvíjet spolupráci s obdobnými školami
  •  přibližovat studentům nové celosvětové otázky a pomáhat jim budovat si znalosti o globalizaci

 Škola se zavazuje:

  • aktivně přispívat k posílení cílů a principů ustanovených zakládací listinou UNESCO a to jak ve výuce, tak s partnery školy
  • vést projekty s cílem učit studenty „žít společně“
  • rozvíjet komunikaci s přidruženými školami v zahraničí i se školami domácími

Škola úzce spolupracuje s Klubem Unesco Kroměříž a využívá v rámci projektových dnů nabídky ze sekce propagace vědy a techniky regionu, která se zaměřuje na popularizaci regionu v rámci v praxi uplatňovaných vědecko-technických poznatků.

Naše škola byla přijata do Systému přidružených škol UNESCO 24. května 2000 a od té doby se aktivně podílela na projektech, které se tematicky týkaly programových cílů UNESCO. 

Rok 2017 byl vyhlášen rokem udržitelného turismu pro rozvoj. Pedagogové a žáci Gymnázia Kroměříž zareagovali na toto téma řadou aktivit. Připravili několik poznávacích zájezdů (Osvětim, Francie, Německo, Rakousko), kde mimo jiné navštívili místa zapsaná na seznam památek UNESCO. Ruštináři přijali výzvu přidružené školy UNESCO v ruské Samaře a společně jsme se účastnili vědomostní soutěže o památkách UNESCO. Přestože byla soutěž náročná a zadání bylo v ruštině, získali velmi pěkné umístění a zanechali za sebou desítky ruských škol. S problematikou udržitelného turismu se setkávali naši žáci i při organizaci školních exkurzí a výletů. Žáci a pedagogové se také podíleli na řadě akcí pořádaných v Kroměříži, např. historických slavností, komentovaných historických prohlídek města, dožínek Zlínského kraje apod.