Gymnázium Kroměříž, každoročně pořádá již tradiční středoškolské atletické závody pod názvem Sedláčkův memoriál a SAP. Také letos tomu nebylo jinak. Sedláčkův memoriál 2018 se uskutečnil za finanční podpory Města Kroměříž.

Dne 18. září se na atletickém stadionu v Kroměříži konalo pravé atletické zápolení družstev chlapců a dívek středních škol. Na sportovišti se spolu utkalo 7 dívčích a 7 chlapeckých týmů. Mezi zúčastněnými samozřejmě nechyběli ani naši pravidelní návštěvníci, sportovci a přátelé z Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovském Mikuláši.

Počasí sportování přálo a tak se všichni odhodlaně pustili do klání ve svých disciplínách. Závodníci měli velkou podporu v obecenstvu, které hlasitě povzbuzovalo své favority. Jednotlivé týmy se mezi sebou přetahovaly o každý bod, který by je dovedl k vytouženému prvnímu místu a zisku putovního poháru a účasti v krajském kole SAP.

V konečném pořadí Sedláčkova memoriálu dívek se na prvním místě umístilo družstvo Gymnázia Liptovského Mikuláše s počtem bodů 103, na druhém místě se umístilo družstvo Gymnázia Kroměříž s 95 body a třetí místo vybojovala děvčata Gymnázia Holešov, která získala 52,5 bodů.

V soutěži chlapců získalo první místo družstvo SŠ COPT Kroměříž s 99 body, druhé místo obsadilo s počtem 81 bodů družstvo Arcibiskupského Gymnázia Kroměříž a na třetím místě skončilo družstvo chlapců Gymnázia Liptovského Mikuláše se 76 body.


Výsledky v soutěži SAP:

Dívky    1. místo:   Gymnázium Kroměříž                         7.087 bodů

            2. místo:   Střední pedagogická škola Kroměříž    4.309 bodů

            3. místo:   Gymnázium L. Jaroše Holešov            4.274 bodů

Chlapci  1. místo:   SŚ COPT Kroměříž                            6.903 bodů

            2. místo:   Gymnázium Kroměříž                        6.876 bodů

            3. místo:   Gymnázium L. Jaroše Holešov            4.105 bodů


Všem soutěžícím děkujeme za účast a předvedené sportovní výkony, vítězům blahopřejeme. Poděkování patří také tradičním příznivcům Sedláčkova memoriálu a SAP, a to Městu Kroměříž, SRPG Kroměříž a rozhodčím z AK Kroměříž. 

Těšíme se na další ročník Sedláčkova memoriálu a SAP a doufáme, že se příští rok opět sejdeme v tak příznivém počtu, jako letos.

Sportu zdar.


Aleš Pergl