O Václavu Sedláčkovi

Každoročně v měsíci září se středoškoláci kroměřížského okresu utkávají v lehkoatletických disciplínách na Sedláčkově memoriálu, jehož organizátorem je Gymnázium Kroměříž. Stojí však za to, abychom mladší generaci připomněli, proč nesou závody tento název. Vraťme se proto o více než půlstoletí zpět.

V roce 1931 nastoupil na kroměřížské gymnázium profesor Václav Sedláček, absolvent Masarykovy univerzity v Brně, aby zde vyučoval tělesnou výchovu a zeměpis. 

Byl to nadšený sportovec, sokolský pracovník, který všechen volný čas věnoval rozvoji tělesné kultury nejen studentů gymnázia, ale i kroměřížské mládeže. Není tedy divu, že už 9. října 1941 byl zatčen spolu s ostatními místními Sokoly s odůvodněním, že "jeho ponecháním ve službě byly by ohroženy podstatné zájmy služby a vážnost školy ...". Po dvouměsíční vazbě v Brně byl pak deportován do koncentračního tábora v Osvětimi, kde 6. února 1942 ve věku 35 let skončil svou životní pouť.

Poděkováním a ohodnocením jeho práce bylo jmenování Václava Sedláčka v roce 1947 in memoriam ředitelem školy v Místku, který byl jeho předchozím působištěm. Profesor Sedláček v roce 1938 založil tradici lehkoatletických závodů družstev dívek a hochů kroměřížských škol o putovní poháry. A tak po roce 1945 se naše gymnázium rozhodlo pokračovat v pořádání středoškolských atletických závodů nazvaných Sedláčkův memoriál.

Závodů se účastní střední školy a učiliště z celého okresu, od roku 1961 téměř pravidelně děvčata a hoši z Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovském Mikuláši na Slovensku, v roce 1993 byli mezi startujícími i studenti gymnázia z rakouského Kremsu.

A tak když vejdete do vestibulu gymnázia a na pamětní desce obětem války přečtete i jméno profesora Václava Sedláčka, vzpomeňte si na vzácného člověka, který všechen volný čas věnoval mládeži a sportovnímu životu v našem městě.