Vážení absolventi a přátelé školy,


dovoluji si Vás požádat o pomoc s finančním zabezpečením oslav 140. výročí založení Gymnázia Kroměříž. Tyto oslavy proběhnou ve dnech 16.–17. září 2022.

Ze získaných finančních prostředků chceme uhradit náklady na zabezpečení jednotlivých akcí, propagaci oslav, jelikož bychom ve škole rádi uvítali co nejvíce absolventů, dále občerstvení pro hosty, výrobu upomínkových a propagačních předmětů, technické zabezpečení divadelního představení Študáci a kantoři a pronájem sálu v Sokolském domě.

Pokud se rozhodnete přispět a spolupodílet se finančně na zajištění oslav, můžete tak učinit převodem na účet Nadačního fondu Gymnázia Kroměříž.

                     Číslo účtu: 18135-691/0100.

Na tento účet můžete poukázat jakýkoliv finanční obnos, který bude zaúčtován jako dar.

Všem našim sponzorům (firmám, právnickým i fyzickým osobám) nabízíme zveřejnění na jednotlivých akcích i na školním webu. Samozřejmostí je rovněž vyhotovení darovací smlouvy – v tomto případě se obraťte na siblova@gymkrom.cz


Děkuji za Vaši podporu, kterou přispějete k úspěšné realizaci jednotlivých akcí a přijměte prosím pozvání na oslavy 140. výročí založení Gymnázia Kroměříž.

                                                                                              Srdečně                                                   

                                                                                                                               Mgr. Josef Havela

                                                                                                                                    ředitel školy