Gymnázium Kroměříž - Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří

​Předmětem projektu je modernizace a pořízení vybavení odborných učeben Gymnázia Kroměříž za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Součástí projektu jsou bezbariérové úpravy a také úpravy veřejného prostranství školy.


Projektem budou realizovány:
- Stavební úpravy osmi odborných učeben pro výuku fyziky, biologie, chemie a informatiky
- Pořízení materiálně technického vybavení učeben a výukových prostor
- Zkvalitnění konektivity školy
- Venkovní úpravy - pořízení nového mobiliáře v exteriéru školy
- Bezbariérové úpravy zajišťující rovný přístup ke vzdělávání


Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.Odborné učebny po rekonstrukci