V úterý 22. 5. obohatila výuku francouzského jazyka slečna Magnolia Bard. Studentka práv a budoucí soudkyně v současnosti působí v rámci Evropského sboru solidarity jako dobrovolnice z Francie ve zdejším centru Klubíčko. Našim studentům připravila velmi pestrou prezentaci na téma Maxe Švabinského, kterou zakončila soutěžními otázkami na Kahoot. Studenti tak načerpali nejen nové poznatky o tomto slavném kroměřížském rodákovi, ale hlavně měli příležitost si popovídat s rodilým mluvčím a přirozeně komunikovat ve francouzském jazyce.