Podobně jako státní maturita má i zkouška jazykového diplomu 2 části – písemnou a ústní, obě jsou centrálně zadávány a hodnoceny německou centrálou pro vzdělávání v zahraničí.

Písemná část proběhla v letošním školním roce dne 30. listopadu 2016.

Ústní část se konala ve středu 14. prosince 2016, zkušební komise pracovala ve složení Miriam Schadwill– předsedkyně, Zora Fuksová a Stanislava Holišová – zkoušející a přísedící. Všichni studenti s napětím očekávali výsledky.

Teprve 10. dubna 2017 se Dominika Jurinová, Lucie Nohavová, Radana Šimůnková, Lubor Šimůnek, Vladimír Marek, Valerie Vítková, Filip Novotný a Jan Pospíšil dozvěděli, že zkoušku zvládli výborně, všem se podařilo dosáhnout nejvyšší jazykové úrovně C1 dle Evropského referenčního rámce.

Studenti by chtěli touto cestou poděkovat za intenzívní přípravu, ochotu a nápomocnou ruku profesorkám německého jazyka Zoře Fuksové, Stanislavě Holišové a Miriam Schadwill. Všem dalším studentům přejeme, aby se jim podařilo tento skvělý výkon zopakovat.

Lucie Nohavová a Radana Šimůnková