Maturitní zkouška se skládá ze společné (didaktické testy z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky) a profilové (školní) části. Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se konaly 2. – 5. května. Ústní maturitní zkoušky studentů 4. A, 8. A a 8. B probíhaly ve dnech 16. – 19. 5.  za účasti předsedů maturitních komisí Mgr. Jany Svobodové, Mgr. Petry Ševčíkové z Arcibiskupského gymnázia Kroměříž a Mgr. Milana Štěpity z Gymnázia Uherské Hradiště.

Celkově skládalo maturitní zkoušky na Gymnáziu Kroměříž letos 80 studentů. 36 z nich prospělo s vyznamenáním, z toho 17 žáků se samými výbornými. Osm žáků mělo nahrazenou profilovou zkoušku z cizího jazyka certifikátem First Certificate in English nebo Deutsches Sprachdiplom B2 nebo C1. Jeden žák neprospěl.

Dále bychom rádi uvedli, že 8 žáků, kteří maturovali z anglického jazyka, dosáhlo v didaktickém testu z tohoto předmětu stoprocentní úspěšnosti a 14 žáků vypracovalo tento didaktický test na 97 % a více.

Co naši studenti získávají maturitou? Rádi bychom zde citovali z proslovu Mgr. Jany Svobodové ze závěrečného zhodnocení maturitních zkoušek: „…dostali jste zpětnou vazbu k vašemu úsilí, naplnili jste očekávání rodičů, učitelů, svoje vlastní…, otevírají se vám dveře do světa dalšího vzdělání, možností, příležitostí a také jste získali oprávnění k dlouhotrvajícím oslavám.

Co jste získali absolvováním gymnázia a jaká byla jeho přidaná hodnota, posoudíte nejlépe sami a objektivněji až s odstupem času. Věřím, že se budete rádi vracet na půdu školy za svými oblíbenými učiteli, kteří vás podporovali a pomáhali vám dosáhnout vašich cílů.“

Všem žákům, kteří u maturitní zkoušky uspěli, blahopřejeme a přejeme přijetí na vysněné vysoké školy.