Jsme pyšní na naše studenty, kteří si celý rok plnili osobní výzvu v talentu, sportu a dobrovolnictví! Aby si mohli zasloužit ocenění v podobě bronzového odznaku Vévody z Edinburghu, museli absolvovat také závěrečnou expedici, kterou si naplánovali v termínu 11. - 13. 5. do CHKO Brdy. Účelem jejich expedice byl sběr odpadků, kromě toho si ale také otestovali své fyzické schopnosti a psychickou odolnost. Sami ke svému zážitku ještě dodávají:

"Naše cesta začala v Míšově, malé vesnici na jihu Brd. Během tří dnů a dvou nocí jsme měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si nové dovednosti, od zdolávání náročného terénu Brd po spaní pod širým nebem v lese a v hamakách. Během cesty jsme byli nuceni improvizovat, avšak to nebylo překážkou. Celý expediční tým úspěšně dorazil do Bohutína, vesnice východně od Brd, a poté nás již čekala úspěšná cesta zpět do Kroměříže a zakončení expedice."