Ve čtvrtek 14. prosince se uskutečnil v aule školy charitativní koncert na podporu kroměřížského spolku na ochranu zvířat Zatoulané štěstí. Tento spolek podpořil i náš sbor ve spolupráci s Žákovskou radou. Spolek se tak může těšit nejen na dobrovolné příspěvky od návštěvníků koncertu, ale i na stejně vysokou podporu od Nadace Via. O co se jedná, nám řekl Sebastian Šíl:

Náš vánoční charitativní koncert se dostal do projektu Dobro-druzi. To je projekt organizovaný Nadací Via, který hledá mladé filantropy do 26 let. Vybrané akce pak podpoří různě vysokou částkou určenou na financování nákladů souvisejících se samotným konáním akce. Za školu Gymnázium Kroměříž byli vysláni Richard Pražák, Sebastian Šíl a Radek Zavadil, aby představili náš projekt, jeho cíl a načerpali mnoho nových zkušeností. Nyní díky znalostem okolo marketingu, PR, propagace či fundraisingu může být naše příští školní akce ještě efektivnější. Peníze od Nadace Via společně s výtěžkem charitativního koncertu poputují na konto dobročinné organizace Zatoulané štěstí.“

Koncert přispěl nejen na dobrou věc, ale především zpříjemnil předvánoční atmosféru a umožnil se alespoň na chvíli zastavit.

Projekt byl podpořen Nadací Via s přispěním Nadace Karla Janečka.