Milí žáci a vážení rodiče,

dovolte, abych vás na začátku školního roku 2022/2023 pozdravil. Pevně věřím, že jste prožili krásné letní měsíce a nabrali síly k dalšímu vzdělávání v novém školním roce.

Školní rok bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září 2022 v 7:55, žáci se sejdou ve svých kmenových třídách a ve škole se zdrží tradičně přibližně 45 minut.

Od pátku 2. 9. pak bude výuka probíhat dle rozvrhu.

Primy a 1. A mají na pátek 2. 9. přidány do rozvrhu 2 třídnické hodiny.


Přeji vám, milí žáci, příjemné prožití posledních prázdninových dnů a těšíme se s kolegy na nový rok plný společné práce.


Mgr. Josef Havela

ředitel školy