Dne 11.12.2023 se účastnili studenti T.A a dějepisného semináře vzdělávacího programu Budapešť. Během našeho pobytu jsme navštívili několik významných památek jako např. Budínský hrad, Matyášův chrámu s Rybářskou baštou, Řetězový most, Maďarský parlament a baziliku sv. Štěpána. Výlet do Budapešti nám poskytl skvělou příležitost k týmovému budování, sdílení zážitků a prohloubení vztahů mezi studenty a učiteli. Program byl velmi zajímavý, dozvěděli jsme se spoustu informací týkajících se nejen památek, ale i života v Maďarsku.