Ve středu 6. března jsme se jako skupina studentů septim a sext zúčastnili společně se studenty z Uherského Hradiště v rámci výuky německého jazyka zájezdu do Olomouce, kde jsme měli příležitost seznámit se s možnostmi studia germanistiky na zdejší Filozofické fakultě.

Vyučující a studenti katedry si pro nás připravili velmi milý a zajímavý program – kromě představení samotných studijních oborů, které zahrnují různé specializace od tlumočení až po německou filologii, jsme měli možnost vyzkoušet si „Schnupperstunde“, tedy být součástí hodiny studentů letošního prvního ročníku, ve které jsme plnili různé úkoly v němčině, ale měli jsme také šanci promluvit si se samotnými studenty o jejich zážitcích ze studia a dozvědět se víc o životě na univerzitě neformálním způsobem. Další zajímavou aktivitou bylo řešení detektivního příběhu, k němuž nás poschovávané nápovědy provedly po celé katedře – mohli jsme tak obdivovat například rozsáhlý knižní fond, nebo i krásné výhledy na historické jádro Olomouce. To nám pak ještě více přiblížila skupina studentů, která nás provedla okolím fakulty a centrem města se zajímavým německým výkladem týkajícím se především pamětihodností, které měly v dějinách spojitost ať už s Němci a Německem jako takovým, tak s našimi významnými osobnostmi, které jsou s němčinou a německou kulturou zaslouženě spojovány. Prohlídku města jsme ukončili v olomoucké Vědecké knihovně, která je díky právu povinného výtisku jednou z nejrozsáhlejších v České republice, a především v její německé sekci.

Z velmi zajímavé exkurze jsme si kromě motivace pro studium němčiny, a snad i zájmu o studium germanistiky, ať už právě v Olomouci, nebo někde jinde, odvezli také velice ceněné univerzitní publikace na téma moravské německé literatury, kterým se katedra dlouhodobě zabývá. Věřím, že pro celou naši skupinu to byl velice přínosný den a nemálo z nás jistě do budoucna studium v Olomouci přinejmenším zváží.

Anna Ryšánková, 7. B