Řečníci vyzdvihli ve svých projevech především vstřícnost rumunského velení dobývat město bez použití těžkého dělostřelectva, čímž bylo sice uchráněno rozsáhlé kulturní dědictví, nicméně to mělo za následek vyšší ztráty na straně rumunských vojáků. Jejich jména také během pietního aktu zazněla.