Ve školním roce 2021–2022 se podařilo dokončit realizaci projektové výuky v rámci tzv. „šablon“, tedy pomocí nástroje, kterým Ministerstvo školství ČR podporuje vzdělávací aktivity. Konkrétní šablona uplatněná při výuce přírodovědných předmětů nesla označení „Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ“ a jejím cílem bylo prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů. Využili jsme ji ve volitelném předmětu Matematický seminář pro studenty 3. ročníku a obou septim.  

Lektorkou v roli odborníka z praxe byla Ing. Kateřina Pojkarová, PhD. z Dopravní fakulty Jana Pernera, součásti Univerzity Pardubice, která společně s vyučujícími matematických seminářů od listopadu 2021 do března 2022 vedla 2×12 hodin tandemové výuky matematiky zaměřené na statistické metody v ekonomických oborech a v oblastech dopravy a logistiky. Naši studenti tak dostali příležitost nahlédnout do oborů vyučovaných na vysoké škole a rozšířit si tak své matematické obzory. Protože část výuky probíhala v počítačové učebně, mohli si zároveň otestovat uplatnění svých IT dovedností v matematice.