V dubnu jsme se žáky sekundy A i B navštívili vzdělávací centrum Ornis se záchrannou stanicí v Přerově. Žáci se účastnili výukových programů: Ptáci, Sovy a Na návštěvě v záchranné stanici. Kromě shlédnutí komentované expozice téměř všech ptáků žijících v České republice využívali také mnoho interaktivních programů týkajících se vývoje ptáků, porovnávání hmotnosti koster ptáků s kostrou savců, poznávání druhů peří a hnízd různých ptáků, výskytu ptáků podle stanovišť, poslouchání hlasů různých druhů ptáků aj. Dále byli seznámeni se vzhledem, zvuky, způsobem života a výskytem všech našich sov a s provozem i aktuální situací v jejich záchranné stanici. Žáci tak měli možnost si prověřit či doplnit své znalosti o ptácích a fungování záchranných stanic. 

PK biologie