Žákům, kteří soutěžili ve školním kole BIO kategorie C i D, jejíž tématem byl lužní les, byla nabídnuta biologická exkurze do Grygova a okolí. 27. března 2024 jsme tedy cestovali do lužního lesa Království, který je vyhlášen přírodní rezervací a tam jsme poznávali jarní aspekt lužního lesa, kvetoucí byliny a prohlíželi jsme i snůšky vajíček obojživelníků a další bezobratlé živočichy. Odpočinuli jsem si u památného dubu Krále. Pak jsme ještě navštívili Strejčkův lom a evropsky významnou lokalitu s koniklecem velkokvětým.

PK biologie

Dne 27. března 2024 jsme se vydali s paní učitelkou Janou Smažilovou a panem učitelem Jakubem Jancem na biologickou exkurzi do lužního lesa Království a do Strejčkova lomu. V lužním lese jsme poznávali jarní aspekt rostlin, které rostou dříve, než se stromy nad nimi olistí. Byly to hlavně dymnivky, sasanky, orsej jarní, česnek medvědí, ale i křivatec žlutý, hvězdnatec zubatý, mokrýš střídavolistý, plicník tmavý, kyčelnice žláznatá, zapalice žluťochovitá aj.

Cestou jsme také procházeli kolem periodických tůní, kde jsme sledovali např. vodoměrky nebo shluky vajíček žab, které jsme si mohli díky panu učiteli prohlédnout zblízka. Během cesty jsme poznávali další přírodniny a vždy jsme se o nich něco nového dozvěděli. Spoustu rostlin jsme tak poznali na vlastní oči.

Dále jsme se vydali do Strejčkova lomu, u kterého jsme mohli pozorovat evropsky významnou lokalitu s koniklecem velkokvětým. Na závěr nám byla připravena poznávačka rostlin, které jsme cestou viděli, a tak jsme si mohli ověřit, jestli jsme si je zapamatovali. Měli jsme tak zábavný i vzdělávací zážitek.

žákyně tercie B